Så kan Medborgarplatsen rustas upp. Här är bilderna!

MEDBORGARPLATSEN. Det blev ett välbesökt möte när Degerfors kommun, tillsammans med Coop Värmland och Handelsfastigheter i Värmland bjöd in allmänheten till informationsmöte om planerna och förusättningarna för en upprustning av det centrala torget. Drygt ett 70-tal personer, politiker, näringsidkare och allmänhet fick ta del av problemställningarna.
peter coopmote


Kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen höll i informationsmötet.

    Mötet leddes av kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V) och frågorna var många.
    Flera representantenter från Coop presenterade förutsättningarna för den satsning på sex miljoner som som Coop Värmland vill göra i Degerfors.
    — Av det nuvarande Coop Extra måste drygt halva den yta vi har idag bort. Och det är ett måste med fler parkeringsplatser, betonade Per-Åke Sjöberg, fastighetschef på Coop Värmland. Fler aktörer måste in i byggnaden.
    — Butiken i Degerfors är den butik i hela Coop Värmland som säljer minst per kvadratmeter butiksyta, betonade han.
    Och han fick medhåll av Coops platschef i Degerfors, Sven-Erik Ericsson:
    — De nya parkeringsplatserna och den nya infarten på torget kommer få en väldigt stor betydelse för all centrumhandel i Degerfors.
sjoberg coopmöte
Coops fastighetschef i Värmland fick många frågor från publiken.

Ingen fara för trafiksituationen
I underlaget för att ta fram en ny detaljplan för torget har Bosse Björk, samhällsplaneringschef i Karlskoga, haft en central roll. Här är det främst de trafiktekniska detaljerna som har den avgörande rollen. Hans redovisning betonade att trafiksituationen i centrum inte skulle bli sämre av en ny infart på torget:
    — Det kommer inte ske några dramatiska saker med en ny trafiklösning.
    Vare sig Trafikverket, som äger Medborgargatan, eller länsstyrelsen har några invändningar mot en infart på torget.

Beslut på måndag
På måndag nästa vecka tar kommunfullmäktige beslut om en ny detaljplan. Blir det ett ja i fullmäktige innebär inte detta någon annat än att arbetet går vidare.
     — Innan något sker i verkligheten måste alla bitar falla på plats, betonade Peter Pedersen. Det handlar om finansiering, hur Coop och andra näringsidkare kommer överens med Captiva (Handelsfastigheter i Värmland) om fördelningen av ytor i markplanet, hur det ska bli med våningarna ovanför och så vidare.
    Peter Pedersen har redovisat degerforsvänsterns syn på frågan tidigare. Den kan du läsa här!
    Som det ser ut idag kommer fullmäktige att säga ja till den nya detaljplanen. Men med minsta möjliga majoritet, 16-15. Vänstern, miljöpartiet, men även sverigedemokraterna har flaggat för att de kommer rösta ja. De övriga partierna har hittills sagt nej till att ens gå vidare, något som kan bli besvärligt för socialdemokraterna. Bland annat talade flera ledande PRO-medlemmar på mötet och stödde den nya detaljplanen.
torget1
Den nya husfasade sedd från ingången till Folkets hus.
torget2
Ungefär 25 procent av det nuvarande torget kommer beröras av en ny infart, Vy från kommunhuset i markplan.
torget3
Den nya infarten sedd från hundrametern.
torget4
Ny parkeringsplats sedd från kommunhuset.
Nya coop
Så här är det tänkt att ytorna i markplanet ska disponeras. Vid sidan av nya Coop tillskapas minst två nya butikslokaler.


Skriv ut   E-post