Nytt schabbel med kallelse till möte i kommunen

Det har varit strul i kultur- och utbildningsnämnden då det gäller kallelser en tid. Nu sätter degerforsvänsterns oppositionsråd Kim Bäckström klackarna i backen.

I måndags skickades en kallelse till ledamöterna i kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Till ett möte som ska hållas två dagar senare. Det strider helt mot reglementet, som vill säkra att ledamöterna får en rimlig tid till förberedelser.

I ett mejl till nämndens ordförande, moderaten Anna Nordqvist, förvaltningschefen och sekreteraren, skriver Bäckström:

"Kallelsen till KunAU som skickades ut igår (19/10 ) strider mot KUNs reglemente, vilket gör att jag INTE kan godta denna kallelse. Som ledamot i KUN och KunAU förutsätter jag att vi följer gällande reglemente antaget av kommunfullmäktige."

I 12:e paragrafen i reglementet för kultur- och utbildningsnämnden beskrivs hur kallelse går till:

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller på dennes uppdrag. Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till beslutssammanträden ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamöterna på lämpligt sätt senast fyra dagar innan sammanträdet.Kallelsen skall åtföljas av en föredragningslista, förslag till beslut samt därtill hörande handlingar i enlighet med ordförandens bedömning.


Skriv ut   E-post