Högsta arbetslösheten på tre år i Degerfors

Under juli månad rapporterade Degerfors en total arbetslöshet på 9,1 procent. Det är en ökning med 2,7 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Örebro län stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 389 av 4 275 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (120 fler än i juli i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten stiger i Degerfors. Sedan december 2019 har arbetslösheten gått upp från 7,2 till 9,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den högsta sedan april 2017.

Även om arbetslösheten i Degerfors alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Örebro län (9,1 procent i kommunen, jämfört med 9,7 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (5,5 procent), medan Hällefors har den högsta (13,5 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 154 personer behöva sysselsättas. Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,3 procent i Degerfors under juli månad, motsvarande 175 av 618 personer. Det är 1,7 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+24 om man räknar personer).

Utrikesfödda hårt drabbade
Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 19,2 procentenheter i Degerfors. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,0 procentenheter).

arbetslöshetDen här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Degerfors som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt
Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+9,8 procentenheter). I juli var 16,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 74 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 46 personer på ett års sikt.

ungdomsarbetslöshetI och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Degerfors stigit sju månader i följd (upp från 10,1 procent i december 2019 till 16,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den högsta sedan april 2017.

(Källa: Arbetsförmedlingen och Newsworthy)


Skriv ut   E-post