Snabbutredning om egen gymnasieskola

Vilka är förutsättningarna för Degerfors att på egen hand bedriva gymnasieverksamhet? Det vill de styrande partierna (S), (M), (C) och (L) ha reda på.

Därför vill de att kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 7 september ger kommundirektören Teresa Zetterblad i uppdrag att starta en utredning om saken.

Motivet är att "framtidssäkra att gymnasieverksamhet bedrivs i Degerfors kommun", som det står i handlingarna. Och snabbt ska det gå: Redan i oktober ska utredningen vara klar. Varför denna brådska motiveras dock inte.

Utredningen ska ge svar på vilken typ av gymnasieverksamhet som är lämplig att bedriva i kommunen. Vad som menas med detta, till exempel om det finns tankar på privatiseringar, framgår inte heller.

Vidare vill de styrande att lokalfrågor, personalfrågor, driftskostnader, investeringskostnader samt organisation ska utredas.

Degerfors och Karlskoga har bedrivit gemensam gymnasieskoleverksamhet sedan 2011. Det var (S) i de båda kommunerna som då var drivande i frågan.


Skriv ut   E-post