Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på ”hemmaplanslösningar”. Ett team ska arbeta fram en individuell plan för den unge, ge stöd i hemmet , stimulera till positiva fritidsaktiviteter, ge stöd i skolmiljön. Att satsa på öppenvård har visat sig ge bättre resultat för den enskilde och minskat kostnader.
    Förutom detta ska vi gå vidare med den redan rikskända Degerforsmodellen och med sociala insatsgruppen – SIG.


Skriv ut   E-post