De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas fram. Våra tätortsnära skogar behöver inventeras.  Syftet är att värna skogsområden med skyddsvärd skog utifrån biologisk mångfald. Skogsområden, som utifrån invånarnas behov av nära skog för rekreation, friluftsliv och trivsel, måste också skyddas.


Skriv ut   E-post