Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk – om inte Vänsterpartiet genom valsegern 2010 satt stopp för alla planer på försäljning till, eller samgående med, Kemab vad det gäller Degerfors Energi.
    De kommunala bolagen, Degerfors Energi, Degerfors Industrihus och Degerforsbyggen har sammantaget gått mycket bra de senaste åren. De har tillfört kommunen ekonomiska resurser såväl som bra service till låga kostnader för invånarna.
    Vi säljer inte ut dessa gemensamt ägda bolag!


Skriv ut   E-post