För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram

För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat ett program för regional balans.
    Bland annat föreslår vi:

■ ■ ■ Centraliseringen av olika servicefunktioner, såsom Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Apotek. postkontor, bankkontor utan kontanthantering och annat måste med olika medel stoppas.
En grundläggande samhällsservice bör garanteras av staten.

■ ■ ■ Differentierade arbetsgivaravgifter, enligt norsk modell, högre i storstäder och länscentra och lägre i mindre kommuner.

■ ■ ■ Statliga riskkapitalfonder eller tvång för banker att låna ut till företag och privatpersoner som vill satsa och investera även i mindre orter.

■ ■ ■ Laglig rätt för anställda att köpa eller ta över företag som hotas av flytt eller nedläggning, enligt modell som finns i USA och Kanada.

■ ■ ■ I jämförelse med  med andra EU–länder är det lätt att flytta lönsamma företag från Sverige. I exempelvis Tyskland, Frankrike och England tvingas företagen att betala kraftiga avgångsvederlag till de anställda – så borde det vara även här.

■ ■ ■ De medel som finns i våra pensionsfonder bör användas i ett regionalpolitiskt perspektiv – för att skapa jobb i varu- och tjänsteproduktionen.
Inte till att spekulera i värdepapper på finansmarknaden.

■ ■ ■ Lokal beskattning av elproduktion och naturtillgångar – också enligt norsk modell.

■ ■ ■ Ett rättvist uppdaterat utjämningssystem som inte missgynnar mindre kommuner.


Skriv ut   E-post