Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri kollektivtrafik.
    En sådan skulle ha stor betydelse för lägre klimatpåverkan, minskatvägslitage och färre trafikskador. Denna sommar har länstrafiken erbjudit avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar och tidigare gett 4.000 resenärer möjlighet att resa fritt under två veckor.
    Det är steg i rätt riktning för införandet av en avgiftsfri kollektivtrafik för alla.


Skriv ut   E-post