Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med dubbelspår och andra åtgärder, som möjliggör ett ökat tågresande.
    Degerfors kommun avvisar i sin översiktsplan en ny Nobelbana om den ska dras över sjön Möckeln i form av en stor bro. En sådan bro skulle påverka boendemiljön och kulturmiljön på båda sidor av Möckeln på ett mycket negativt sätt.


Skriv ut   E-post