Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med verksamheter i hela Coop-huset.
       Överdelen av huset behövs för att bygga mindre hyresrätter med vettiga hyror. Fasaden ska fräschas upp. Hela torget behöver ses över för att få en inbjudande plats som stimulerar trivsel, trygghet, aktivitet och lockar besökare.
       Alternativet att ingenting göra innebär en nedläggning av Coop och en tom fastighet som förfaller.


Skriv ut   E-post