Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala anläggningar, ska slippa betala hyra.


Skriv ut   E-post