Svartå behöver positiva lösningar

■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning. Vi kommer inte att lägga ned Svartå skola.
          Vi tar initiativ för att utveckla nya så kallade Lis-områden (lands-bygdsutveckling i strandnära lägen) för att kunna erbjuda attraktiva tomter till intresserade ”nybyggare”. Vi fortsätter även det goda samarbetet med Svartå utvecklingsgrupp och andra lokala organisationer för att söka positiva lösningar på de speciella problem som kan uppstå på mindre orter.
SVARTA SKOLA
Degerforsvänstern är garanten för att inte Svartå skola ska läggas ned.


Skriv ut   E-post