Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla elever i årskurs 4 – 6.
Vår målsättning är klar: Alla elever ska nå minst godkänt i alla ämnen och alla elever ska få behörighet att söka in på nationellt gymnasieprogram.
    2010 övertog vi en skola i förfall, med stora svårigheter att rekrytera behörig personal och dåliga kunskapsreslutat. Den utvecklingen har vi vänt.
    Tvålärarsystemet är en av de tydliga åtgärder som vi infört i många av Degerfors skolor. En hög lärartäthet, specialpedagoger och välutbildad personal är några av nycklar till att vi idag har lyckats bryta den negativa utvecklingen. Nu kan vi med fakta i ryggen hävda oss positivt  i de flesta mätningar. Vi i degerforsvänstern är inte tillfreds förrän vi når våra mycket högt ställda mål.

 


Skriv ut   E-post