Fotboll - det enda svensken vet om Degerfors (nästan)

Tendensor

Först kommer fotboll. Sedan ingenting. Därefter ingenting. Så ser det ut när svenska folket tillfrågas om vad de vet om Degerfors.
Förra året genomförde företaget Tendensor på uppdrag av kommunen en attityd-undersökning med mål att sammanställa ett attraktionsindex för varumärket Degerfors. 924 personer i åldern 18 till 64 år tillfrågades.
    Det svensken i första hand förknippar Degerfors med är fotboll. Det svarade 217 personer. Som tvåa kom svaret att det är en bruksort eller småstad. Så svarade 85 personer. Nästan lika många, 77 personer, förknippade kommunen med järnverket eller industri eller företagande.
    Kända personer från Degerfors svarade 50 tillfrågade i undersökningen.

Var fjärde svensk har besökt Degerfors
27 svarande förknippade av någon anledning Degerfors med deg och bullbak. En fler än de som förknippade namnet med Sveafallen och jättegrytorna.
    En av fyra svenskar känner till Degerfors i någon mån och ungefär lika stor del av befolkningen har besökt kommunen någon gång.
    Attityderna till Degerfors är överlag neutrala eller något positiva. Resultatet hänger ihop med den låga kännedomen, konstaterar Tendensor, som även testat om om de tillfrågade kunde pricka in kommunen på en sverigekarta.
    Det gick sådär. Bara var femte lyckades pricka rätt eller pricka någon av grannkommunerna.

Läge, tillgänglighet och natur
De viktigaste attraktionsfaktorerna för Degerfors är det geografiska läget, tillgängligheten och naturen, säger undersökningen.
    Tilltron till Degerfors framtida utveckling är blandad, men någon krisstämpel finns inte, konstaterar man.
    Kommunen får ett blygsamt samlat attraktionsindex av undersökningen. Det som drar upp betyget är attityder. Men betyget dras ner av en låg kännedom och svag rekommendationsbenägenhet.
    Degerfors hamnar på 40 poäng, vilket kan jämföras med Karlskoga, där samma undersökning gav 46 poäng. Högsta uppmätta attraktionsindex med den här mätmetoden fick Helsingborg med 63 poäng. Långt ifrån alla kommuner i landet har gjort undersökningen.

Hela materialet kan du läsa här!


Skriv ut   E-post