De märkliga turerna när Degerfors IF räddades

difDOKUMENT. Det tog nästan tre månader innan degerforsvänstern lyckades få till ett beslut om en räddningsplan för Degerfors IF. Här berättar vi hela historien. Om oppositionens hattande och velande. Och bristen på förmåga och vilja att ta till sig information.
När klubban går i bordet på kommunfullmäktige den 28 november och räddningsplanen för Degerfors IF är i hamn är det efter en lång och märklig debatt, som kräver hela tre ajourneringar innan fullmäktige är redo att gå till beslut.
    Men historien är betydligt längre än så. Och som en röd tråd - från september och fram till beslutet - löper socialdemokraternas, centerns och kristdemokraternas vankelmod i frågan. Man hinner ändra sig ett otal gånger. Ibland är det bara dagar mellan man framför vitt skilda åsikter.
    Det här historien om hur det gick till.
    Den 7 september har kommunstyrelsens nytillträdde ordförande Peter Pedersen (V) en första kontakt med DIF och får en preliminär information om klubbens prekära läge.
Några dagar senare träffar vänsterns tre kommunalråd, tillsammans med biträdande kommunchefen Maria Eriksson och biträdande ekonomichefen Madelene Hedström, åter DIF för en fördjupad information.

Tackade nej till informationsträff
Den 19 september informeras oppositionsrådet Annika Engelbretsson (S) och socialdemokraternas ordförande Muris Beslagic av DIF. Klubben har även kontakt med Lenny Karlsson (M).
Under kommande dagar har Peter Pedersen och Muris Beslagic flera kontakter via sms, Facebook och per telefon. Beslagic är positiv till stöd, men är osäker på hur resten av (S)-gruppen kommer ställa sig.
    Den 7 oktober sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott i ett ekonomimöte. Där informeras även de närvarande socialdemokraterna Örjan Samuelsson och Carina Sätterman om det aktuella läget.
    Vid samma möte meddelas det att samtliga kommunstyrelseledamöter ska få information i samband med DIF:s hemmamatch mot Dalkurd lördagen den 15 oktober. En loge på Stora Valla finns till förfogande. En förutsättning för att genomföra aktiviteten är dock att alla tackar ja.
    Den 11 oktober skickar Annika Engelbrektsson ett mejl där hon meddelar att (S)-gruppen tackar nej till informationstillfället. Därmed ställs det hela in.

(S) sätter ner foten och säger nej . . .
Den 31 oktober ansöker DIF skriftligen om stöd från kommunen. Dagen efter upprättas en tjänsteskrivelse med förslag till beslut. Det skickas till samtliga kommunstyrelseledamöter.
Tjänstemännen föreslår att Degerfors lommun ska bevilja hyresfrihet för Stora Valla under 2016 och 2017, samt att det befintliga borgensåtagandet om 2,1 miljoner kronor höjs till fem miljoner och tidsbegränsas till den 31 december 2019.
    Under samma vecka har Peter Pedersen telefonsamtal med Birgitta Höijer (C) och Björn Nordenhaag (MP). Degerfors IF har i sin tur kontakt med (S), (M), (C) och (KD).
    Fredagen den 4 november meddelar socialdemokraterna att de bestämt sig. Man tänker inte gå med på någon räddningsplan för Degerfors IF. I en insändare i lokaltidningen tar annika Engelbrektsson till orda:
    "Det är inte kommunen som satt DIF i svårt ekonomiskt läge", skriver hon och meddelar att (S) inte kommer ställa upp på det förslag till beslut som tjänstemännen lagt fram.
    Insändaren är undertecknad med Engelbrektssons namn är men skriven enligt uppdrag från socialdemokraterna i Degerfors, framgår det av undertecknandet.

. . . men ändrar sig efter två dygn
Sedan händer något.
    Bara två dagar senare har kursen svängt 180 grader. Nu vill (S), tillsammans med de ständiga följeslagarna (C) och (KD), rädda klubben.
    — Vi har fått fram fakta som vi inte hade tidigare i veckan, säger Engelbrektsson i en radiointervju som kan höras här.
    Vilka exakta fakta som trion får fram från fredagen till söndagen har man aldrig svarat på. Trots upprepade frågor.
    Dagen efter, måndag den 7 november, håller Degerfors IF ytterligare ett informationsmöte. Nu finns representanter för samtliga partier på plats.

 • Ogrundade påståenden om "mörkning"
  På eftermiddagen den 7 november sammanträder kommunstyrelsen för att bland annat bereda frågan om stödet till DIF inför kommande kommunfullmäktige.
      Där lägger "oppositionsföreträdarna", som Engelbrektsson (S), Höijer (C) och Johansson (KD) tillsammans väljer att kalla sig, ett dokument med rubriken "Oppositionen tar ansvar".
  Till skillnad från i insändaren tre dagar tidigare, där Engelbrektsson slår fast att det inte kommunen som satt DIF i ett svårt ekonomiskt läge, har argumentationen ändrats:
  "Det vi nu ser är att (V) och dess ledare har försatt kommunen i ett prekärt läge. Sker inte något kommer Degerfors kommun att få ta hand om en situation med än större konsekvenser för kommunen, dess invånare och service till medborgarna", skriver man. Det vill säga exakt samma som bland annat degerforsvänstern och tjänstemännen hävdat hela tiden.
      Oppositionsföreträdarna framför i dokumentet en rad märkliga påståenden om att informationen som lämnats varit ofullständig, ja till och med att den medvetet mörkats, att DIF:s budget var i obalans redan innan spelåret börjat. Man ifrågasätter DIF-styrelsens ansvarfrihet och så vidare.
      Trots detta säger man ja till att bevilja hyresfritt för Stora Valla i två år. I övrigt råder stor osäkerhet om vad man egentligen vill. Det finns dock ett stor MEN. Oppositionen säger ja "under förutsättningar att samtliga av våra krav uppfylls."
  Vad är då dessa krav? De är uppräknade i sju punkter:
  Kommunen beviljar DIF hyresfritt på Stora Valla för 2016 och 2017.
  Inget höjt borgensåtagande för kommunen.
  Kommunen ger ett lån till föreningen för att lösa dyra bankkrediter.
  Kommunrevision av föreningens ekonomi ska genomföras.
  Ett transparent hyresavtal som klart påvisar den totala hyresnivån.
  Samtliga invalda partier i Kommunstyrelsen ska ha månadsvis information om den ekonomiska situationen i föreningen av DIF företrädare.
  En handlingsplan för att tillgodose att DIF återigen inte hamnar i liknande prekärt läge upprättas. Samtliga invalda partier i KS ska medverka vid utarbetande av denna.

HÄR KAN DU LÄSA HELA DOKUMENTET "OPPOSITIONEN TAR ANSVAR"


    På kommunstyrelsemötet kan oppositionen inte redogöra vilka summor man talar om. Att ge ett lån till föreningen för att lösa dyra bankkrediter hjälper i sig inte upp föreningens likviditetsproblem. Kravet om en "kommunrevision" är direkt olagligt. De övriga punkterna är svagt formulerade, men majoriteten är inte avvisande till en fortsatt diskussion om dessa.
    Efter kommunstyrelsemötet har Muris Beslagic (S) och Peter Pedersen (V) flera kontakter. Beslagic framför nu åsikten att degerforsvänstern bedriver häxjakt på (S), som försökt hjälpa till.


    Studieresa till Lidköping
    Den 22 november görs en studieresa till bandylaget Villa/Lidköping och Lidköpings kommun. Tanken är på plats studera förhållandet mellan en kommun och en helt dominerande idrottsförening. Med på resan Peter Pedersen, kommunfullmäktiges ordförande Jan Ask och kommunalrådet Kim Bäckström (samtliga V). DIF-ordföranden Leif Rosén, Patrik Renberg (S) och Johan Nordström (M) samt biträdande ekonomichefen Madelene Hedström är de övriga deltagarna.
        Delegationen träffar Jonas Johansson, Villas klubbchef, och Kjell Hedvall (S), kommunstyrelsens ordförande i Lidköping. Den senare framhåller starkt värdet av att ha föreningar som Villa/Lidköping och Degerfors IF för att bygga varumärken gällande kommunernas attraktivitet och i marknadsföringen.

    (S), (C) och (KD) stödde inte sitt eget förslag längre
    Då det är dags för kommunfullmäktiges beslut den 28 november har åter något inträffat. Peter Pedersen inleder debatten med en genomgång av de många turerna i ärendet och yrkar bifall till liggande förslaget. Som nummer tre på talarlistan är Annika Engelbrektsson. Men hon yrkar inte bifall till det egna förslaget ens. Hon yrkar i stället på återremiss. Orsaken, säger hon, är att frågan inte är tillräckligt utredd.
        En återremiss skulle innebära att frågan skjuts upp någon månad medan den tar en ny sväng i berörda instanser och eventuellt kompletteras med nytt material. Ett sådant förfarande kommer ställa till svåra problem för föreningens likviditet, varför vänstern vill undvika en återremiss om det är möjligt.
        De tre partierna har tillsammans mer än en tredjedel av platserna i fullmäktige, vilket gör det möjligt att begära en så kallad minoritetsåterremiss, något som majoriteten inte kan förhindra enligt kommunallagen.
        Behandlingen av ärendet avbryts tre gånger för ajournering, där partierna försöker jämka sig samman. Oppositionens ultimativa krav om att samtliga punkter ska vara uppfyllda gäller inte längre.
        Man är också beredd att gå med på ett lån upp till motsvarande den borgenssumma som finns i det ursprunliga tjänstemannaförslaget.
        Beslutet blir nu att Degerfors IF får hyresfritt för Stora Valla under 2016 och 2017. Finansiering sker genom minskning av resultatet för respektive år. Degerfors kommun ger ett lån till Degerfors IF på maximalt 2,9 miljoner kronor i stället för ett nytt borgensåtagande. Ett transparent hyresavtal som klart påvisar den totala hyresnivån ska tas fram och beslutas av kommunfullmäktige.
        Kommunstyrelsen ska få månadsvis information om den ekonomiska situationen i föreningen från företrädare från DIF. En handlingsplan från DIF som påvisar hur föreningen inte riskerar att återigen hamnar i liknande prekärt läge upprättas.
        Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande information om hur arbetet med framtagandet av handlingsplanen och efterlevnaden av planen går. Kommunrevisionen föreslås göra en revidering av Degerfors kommuns hantering av stöd till DIF.


Skriv ut   E-post