Företagarna räds inte vänsterstyret

ranking2016Nej. Vänsterstyret i Degerfors är inget som företagarna fruktar. Tvärt om — i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i landets kommuner klättrade Degerfors 2016 från plats 224 till plats 152.
Klättringen med 72 platser är den starkaste i länet och en av de starkaste i landet.
   Vad arbetsgivarorganisationens betygsättning har för vikt kan diskuteras, men ett positivt resultat i undersökningen visar dock på att företagens uppfattning om kommunen går åt ett allt mer positivt håll.
   Där kommunens ranking ökat mest är "Kommunpolitikernas attityd till företagande" med 120 placeringar och "Sammanfattande omdöme" med 114 placeringar.
   Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag, säger man. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

Hela undersökningen kan du läsa här!


Skriv ut   E-post