Nu brådskar det. Vad vill de styrande med Folkets hus?

fh2
Det saknas samarbete och informationsutbyte nämnderna sinsemellan och även mellan de övriga ansvariga styrande i Degerfors!

I reglementet för Kultur - och utbildningsnämnden (Kun) står det att Kun ”ansvarar för verksamheten i Folkets Hus”. När nu Folkets husföreningen är uppsagd, innebär det att all nuvarande personal på Folkets hus mister sitt arbete vid nyår.
På Kun:s möte onsdagen 2/9 påstår man att detta är Servicenämndens ansvar - eftersom det är där personalkostnaderna debiteras. Men hur ska man kunna ”ansvara för verksamheten” utan personal på plats?

Det är för övrigt anmärkningsvärt att både Kun och servicenämnden bägge styrs av moderater, Anna Nordqvist och Björn Berglund. Har de samarbetsproblem — talar de inte med varandra? Det här är en parallell till när Anna Nordqvist stod i tidningen och invige ett påbörjat ombyggnadsarbete av en skolgård. Samtidigt som serviceförvaltningen inte ens hunnit upphandla arbetet. Pinsamt, var ordet.

Folkets hus nuvarande personal sköter, än så länge, sitt arbete som tidigare. Man bemöter alla besökare på ett föredömligt sätt, städar, håller snyggt, fixar allt inom service - och bokar tider för uthyrning, även för 2021 — då ingen vet vem som övertagit deras arbetsuppgifter.

bylinestinaOm Kun och servicenämnden hade samarbetat om det gemensamma ansvaret för Fokets hus — hur hade man agerat då?  Om man i förväg tagit reda på fakta runt ”verksamheten” — hade man agerat likadant då?

”Det är ett ovanligt rikt föreningsliv i kommunen”, omnämns i Kun:s delårsrapport, men att föreningarna har nolltaxa i Folkets hus och att detta är en förutsättning för föreningars verksamhet — var de styrande ens medvetna om detta?

PRO, vars verksamhet är helt beroende av Folkets hus lokaler, fick ett svar 27/5 från kommunstyrelseordföranden Carina Sätterman (S) som försöker lugna dem, att de inte ska drabbas.  Där står bland annat ”...i nuläget väntar vi på ett förslag från arkitekt...” .
Sedan detta ”nuläge” har det gått över 100 dagar, något arkitektsvar har ännu inte synts till, och svaret godkändes ändå av kommunstyrelsens majoritet 1/6. Först efter detta har kommundirektören fått i uppdrag att utreda Folkets hus, så vad gäller?

Och Folkets husföreningen har fortfarande, efter fyra möten med kommunledningen, däribland Carina Sätterman, inte fått några som helst besked om sin fortsatta verksamhet, med Filmklubben och Club Tunet. Man måste ta ställning till om bland annat teleavtal ska sägas upp (uppsägningstiden närmar sig). Dessutom vill föreningen veta var dess inventarier och kontorsutrymme ska placeras.

Om alla i koalitionen i förväg gemensamt diskuterat sina högtflygande planer och ideer, som de verkar ha gått och ruvat på, och sedan sammanställt dessa tankar till en plan som nått dagens ljus — då hade det kanske inte skapats oro och osäkerhet. Då hade det funnits något att ta ställning till och bemöta!

Ta ansvar, samarbeta, ge besked och visa arkitektförslag!


Skriv ut   E-post