Hjälper det Degerfors att sätta styrande politiker på skolbänken?

skolbank
40.000 kronor vill den styrande koalitionen ha för att köpa in "fördjupningsutbildning" för politiker och ledande tjänstemän under hösten. Frågan kommer upp på kommunstyrelsen den 7 september.

Att de styrande politikerna i Degerfors har ett skriande behov av utbildning råder det ingen som helst tvekan om. Men att kalla det "fördjupningsutbildning" är att försköna sakernas tillstånd. De flesta i det gänget behöver grundutbildning i kommunalkunskap.

Ett av motiven till utbildningen, säger man, är att "flera personer är relativt nya i sin roll", som det står i handlingarna. Det är sant. Och det kan vara en viss ursäkt när kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anna Nordqvist (M) tar första spadtaget på upprustningen av en skolgård som inte ens är upphandlad.

Likaså då socialnämndens ordförande Johanna Svärd leder sin nämnd till att klubba igenom nya taxor - en åtgärd som enbart kommunfullmäktige får göra.

Men då måste man fråga sig var deras partikollegor höll hus? Det finns en drös sådana som varit kommunalpolitiskt aktiva i decennier. Talar de inte med varandra? Förekommer det ingen intern utbildning eller mentorskap?

Lång kommunalpolitisk erfarenhet är tydligen inte alltid vaccin mot okunskap. Och någon flockimmunitet mot okunskap kan heller inte konstateras bland de styrande.

Som, till exempel, när kommunstyrelseordföranden Carina Sätterman (S) står i talarstolen i kommunfullmäktige och säger sig läsa innantill ur kommunallagen. Och då det avslöjas att hon i själva verket står och läser ur en broschyr från SKR, som dessutom handlar om något helt annat än det som diskuteras.

Det antal misstag som begåtts under snart halva de styrandes mandatperiod är fullständigt oacceptabelt. Och definitivt inte glömda. Allt finns dokumenterat och fortsätter dokumenteras inför kommande valrörelse.

byline jan askTjänstemannaledningen, å sin sida, ska inte behöva den här utbildningen över huvud taget. De förutsätts kunna dessa saker på sina fem fingrar redan när de anställs. Det ingår i jobbet. Om det visar sig finnas kunskapsbrister på det här området måste rekryteringsrutinerna ses över.

Den aktuella utbildningen ska, ytterst svepande uttryckt, handla om hur "kommunalt beslutsfattande" går till. Men det behövs även kunskaper om så mycket annat för att det ska kunna bli något som helst litet hyfs på de styrandes styrande:

Elemetära kunskaper om kommunallagen naturligtvis. Men även om hur man leder möten, om offentlighetsprincipen, om offentlighets- och sekretesslagen, om tryckfrihetsförordningen, för att nämna något.

Allt detta finns lättillgängligt på nätet. Där behövs bara självbevarelsedriften att gå hem och läsa på!

Så kanske vi i fortsättningen slapp höra fru Sätterman stå i fullmäktiges talarstol och kläcka ur sig att "allt är hemligt tills protokollet är signerat" och andra pinsamheter.


Skriv ut   E-post