Tronskifte, Folkets hus och allmänna handlingar

hemligt
TRONSKIFTE.
Muris Beslagic avgår och Carina Sätterman träder in i hans ställe. Vid senaste fullmäktigemöte bytte socialdemokraterna ut sin kommunstyrelseordförande, men innebär det något skifte i politiken?

Att Beslagic inte lämnar några ärofulla spår efter sig från sin tid i degerforspolitiken är en underdrift. Hans tid som kommunstyrelseordförande blev kaotisk.

Om Carina Sätterman kommer lyckas bättre återstår att se. I sitt "installationstal" inför fullmäktige fanns vissa försonande antydningar som inger ett visst hopp: Hon betonade att hon vill ha en bra dialog mellan partierna och att dessa ska behandla varandra med respekt.

Menar Sätterman allvar så kommer det välkomnas, inte minst av degerforsvänstern. Facit av den nuvarande regimens hittillsvarande maktinnehav förskräcker. De har själva briljerat i att skapa oro, spekulationer och osanna antaganden, något som Sätterman i sitt installationstal sade sig vilja undvika.

Långt syndaregister
De styrande har under sitt korta maktinnehav hunnit bryta mot kommunallagen. Man har struntat i arbetsordningar, policydokument och reglementen. Man har hånat media för deras granskningar av maktinnehavet i kommunen. Man har gått bakom ryggen på kommunstyrelsen och andra demokratiskt valda organ för att genomdriva sin vilja. Man har överlåtit makt från folkvalda till tjänstemän, struntat i att registrera inkommande handlingar och kliat varandra på ryggen när det behövts. Det är inte att visa respekt - vare sig mot oppositionen, väljarna eller demokratin.

De lyckades inte ens få årsredovisningen för 2019 godkänd av revisorerna. Att både den och frågan om ansvarsfrihet återremitterades av en fullmäktigemajoritet är inget som minskar oron för det kaotiska läget i kommunen.

Listan skulle kunna göras längre. Mycket längre:

De styrande undanhåller väsentlig information, både för oppositionen och medborgarna. Till exempel vad det gäller torgfrågan. Varför är det så tyst? Vad hände med den omskrutna medborgardialogen i frågan?

byline jan askMörkar om Folkets hus
Ett annat exempel är vad som sker med Folket hus just nu. Det enda som är känt är att Folkets husföreningen har fått sitt avtal med kommunen uppsagt och avslutat till årsskiftet. Vidare vet vi att näringslivskontoret ska försvinna ur lokalerna, byta namn och flyttas till Nämndhuset.

Men varför och vad är tankarna om vad som händer sen?

Koalitionens politiker har tigit som muren med sina planer. Är det då konstigt att ryktena går varma på samhället? Vill man motverka spekulationer och osanna antaganden får man nog lägga manken till och visa öppenhet. Att transperens är det enda som kan motverka ryktesspridning är en politisk sanning som redan de gamla grekerna visste.

Här har Sätterman en första läxa att göra: Fram med korten på bordet och redovisa de planer för Folket hus ni idag döljer. Det skulle vara ett första steg mot en bra dialog och att behandla varandra med respekt!

Här kommer första hjälpen!
Ytterligare ett gott anslag från Sätterman visade hon när hon i sitt tal påstod att hon inte skulle tveka om att ta emot hjälp om så behövdes. Oavsett från vilket parti det kom ifrån.

I talet visade hon total okunskap om tryckfrihet, offentlighetsprinciper och sekretess. Hon manade alla att visa . . .

citat. . . respekt för den politiska gången ett ärende har. Med allt vad det innebär av sekretess tills justeringen är signerad."

Det är naturligtvis rent svammel, något som de högre tjänstemännen borde ha kunnat informera henne om. De ska kunna dessa frågor på sina fem fingrar. Det ingår i deras utbildning.

Degerforsvänstern tar dock Sätterman på orden och räcker genast fram en hjälpande hand. För Sätterman (och alla andra), som är intresserade av frågorna, har vi tagit fram en liten elementär lathund.

Klicka här så öppnas den i pdf-format!

 


Skriv ut   E-post