Pandemin får inte bli förevändning för att INTE ta itu med ekonomin

coronanystan
Den politiska verkligheten förändras inte av ett virus. Den fortsätter, om än under andra betingelser, som vanligt.

Därför kan aldrig den nuvarande coronasituationen bli ett argument för att stoppa huvudet i sanden inte göra någonting då det gäller det ekonomiska katastrofläge kommunen befinner sig i.

Många hade förväntat sig att den styrande koalitionen skulle förmå sig att lägga fram ett förslag till förändrad budget för 2020 i samband med fullmäktiges extramöte den 24 mars. Så blev det inte. Under vägen fram till fullmäktigemötet gav koalitionspartierna (S), (M), (C) och (L) en ny uppvisning i sin numera berömda lamslagenhet. Förutom ett antal redovisningstekniska detaljer, som gör att siffran för vad som ska återställas de närmaste åren minskar, men likväl ska finansieras av skattebetalarna, innehöll förslaget inga besparingar eller budgetförändringar.

I stället ville koalitionen få tiden fram till fullmäktige i juni på sig för att komma med förslag. En fördröjning på tre månader, allt medan kommunen förblöder.

Enligt koalitionens egna siffror och egna sätt att räkna skulle fördröjningen kosta medborgarna ytterligare tio miljoner kronor.

Degerforsvänstern lyckades få med ett tilläggsförslag att redovisningen av åtgärder mot det ekonomiska katastrofläget ska börja redovisas på fullmäktige i april. Vad det är värt får framtiden utvisa. Medan degerforsvänstern har ett färdigt förslag till ny budget vill de styrande partierna varken säga bu eller bä. Det enda som finns är en radda tjänstemannaförslag, som av allt att döma är en för besk medicin för koalitionen. I stället tycks man ängsligt trampa runt utan att kunna bestämma sig. Dilemmat är att tjänstemannaförslagen skulle komma att kosta. Inte minst i förtroende.

Vem vill ställa sig bakom att ett större antal tjänster inom hemtjänsten försvinner? Att lägga ner Gästis och dagrehab? Att flytta in åtorpspersonalen till Sveagatan? Ner till att införa kaffeavdrag och ta bort TV-visningarna av sportkanaler?

Säkert ingen.

I ett brev till 17 degerforspolitiker, oklart hur urvalet skett, försöker nu kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic (S) vädja om någon slags borgfred under den rådande situationen. "Dagordningen kommer framöver endast handla om de ärenden som det är nödvändigt att fatta beslut om just nu" (när brukar någonsin dagordningar handla om annat?), skriver han i det synnerligen oklara brevet där läsaren ställs ovetande om han menar coronaviruset eller den ekonomiska situationen.

byline jan askAtt kommunen ska göra allt den kan i kampen för liv och hälsa när det gäller coronaviruset är så fundamentalt att det inte behöver påpekas. Det måste vi, även som enskilda medborgare, också göra.

Men man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Vill man vifta bort alla diskussioner om kommunens katastrofala ekonomiska läge under förevändningen att det pågår en pandemi, har man gått för långt. Det kommer en tid även efter covid-19.


Skriv ut   E-post