Vad som än skrämmer personalen, så inte är det (V)!

monster
Det tycks som om socialdemokraten Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, är väldigt sur
på Vänsterpartiet i Örebro län. I insändare riktar han kritik mot Vänsterpartiets politik och ställningstagande om förlossningen i Karlskoga.

Där anklagar han oss för att vi skapar rädda medarbetare i region Örebro län — en anklagelse jag finner mycket märklig eftersom det som Svahn (S) missar är att det är han och hans parti som styr regionen, tillsammans med samarbetspartierna (C) och (KD).

Vänsterpartiet är i opposition! Det har vi varit tydliga med efter valet. Vi tänker inte se på när majoriteten i regionen, med Socialdemokraterna i spetsen, nedmonterar våra sjukhus och genomför en politik som drabbas länsinvånarna och splittrar sjukvården. Vi accepterar inte en nedläggning eller privatisering av BB i Karlskoga!

En fråga som vänsterpartiet ställde i regionfullmäktige var:

  • När ska förlossningen i Karlskoga återöppnas? Ett beslut som alla partiet var överens om, nämligen att förlossningen i Karlskoga skulle öppnas snarast. Andreas Svahn valde att ducka för den frågeställningen och fortsätter att göra så genom att återigen lyfta över ansvaret på oppositionspartiet vänsterpartiet.

Vi tog även upp i interpellationen vår oro om våra medarbetare på avd. Q i Karlskoga.

  • Då de har kanaliserat det missnöje som råder så har de hotats med repressalier för att de sagt vad de tycker. Protestbrev från personal och patienter, splittring och tystnadskultur bland personal, stora manifestationer och demonstrationer är effekter av majoritetens oförmåga att se till att politiskt fattade beslut genomförs. Effekterna framstår som en oroande demokratibrist i den politiska organisationen och det ser vänsterpartiet allvarligt på. Har vi en politiskt styrd organisation så ska politiska beslut följas.

byline Jihad MenhemÅtgärderna som efterlystes var vad man tänker göra för att politiskt fattade beslut ska genomföras och det har vi fortfarande inte fått svar på. När man lyfter över ansvaret på ett oppositionsparti som Andreas Svahn (S) gör, så handlar det faktiskt om härskarmetoder.

Region Örebro läns vision ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” är viktig men vi når den inte om majoriteten, med socialdemokraterna i spetsen, fortsätter skapa rädsla bland personal genom den tystnadskultur som råder i region Örebro län. Som oppositionsparti har vi ingen del eller ansvar i till exempel de utköp som skett av obekväm personal.

Om det är någon som skapat rädsla bland personal så vet vi med säkerhet att det definitivt inte är vänsterpartiet!


Skriv ut   E-post