Alternativa fakta när degerforsstyret ska förklara sig

alternativ2De styrande i Degerfors fortsätter påstå att det i huvudsak är Vänsterpartiets fel, att kommunen får det katastrofala minusresultatet på 41.200.000 kronor för 2019.

De lyckas dock omöjligt bevisa. på en enda punkt, att detta gigantiska underskott beror på oss. Vanskötseln började den 1 januari 2019 och förvärrades den 20 mars 2019, då kommunen stod utan både kommunchef och ekonomichef. Därefter har flera ledande tjänstepersoner bytts ut.

Den ekonomiska uppföljningen har varit obefintlig. Det är vänstern som vid flera tillfällen i kommunstyrelsen fått lägga yrkanden om att få fram ekonomiska rapporter och att alla nämnder och styrelser måste vidta nödvändiga åtgärder för att hålla sina tilldelade budgetramar.

Tungt ansvar
Ansvaret vilar därför tungt på framförallt kommunalråden Muris Beslagic (S), Johanna Svärd (S), Anna Nordqvist (M) samt kommundirektören. Något underskott från tidigare år finns inte.

Johanna Svärd hävdar att vänstern skulle ha "dolt" tidigare års resultat med hjälp av flyktingmedel. Det är inte sant.

De pengar kommunen fick användes för att täcka kostnaderna för att man tog hand om de ensamkommande barnen i egen regi. Dessa pengar räckte mer än väl till. Istället för att låta överskottet påverka kommunens resultat, sparade vi över 34 miljoner kronor för att kunna använda för kostnader längre fram. Vänstern förstod nämligen att när dessa barn blev 18 år, och när bidragen från Migrationsverket försvann, skulle de ändå kosta en del. Annars kunde vi ha låtit detta överskott gett mycket höga resultatnivåer, men då hade det blivit ännu sämre 2019 och fram till 2025.

Varför bantar de styrande inte budgeten?
De styrande partierna (S), (M), (C) och (L) hävdar i sin okunskap att kommunen byggde upp en för stor kostym under åren 2011 till 2018, vilket inte heller är sant. Tillfälligt under dessa år hade kommunen till och med en något större organisation för att ta hand om de ensamkommande barnen, men det bekostades av de bidrag vi fick från staten.

Om man tycker att kostymen nu är för stor, varför bantade man då inte i budgeten för 2019 och 2020? Den senare trumfades igenom i fullmäktige den 25 november i fjol, med hjälp av Sverigedemokraterna.

  • Varför har man under 2019 tvärtom utökat kostymen ytterligare med personalökningar inom socialen som kostat 13,9 miljoner mer än budgeterat?
  • Hur kan ett underskott på drygt 41 miljoner betecknas som att anpassa kostymen och dra i handbromsen?
  • Varför planerar man att under 2020 bygga både idrottshall och badhus, som man ännu inte har några kalkyler för?
  • Dessutom skall man investera 5 miljoner kronor på en otydlig utveckling av centrum.

Istället för att ta eget ansvar för den ekonomiska röra de ställt till med, skyller de ifrån sig och hävdar att vänstern använt olika bidrag på ett felaktigt sätt i budgetarna. De kör, liksom Donald Trump, med alternativa fakta när de känner sig trängda. De styrande partierna tycker tydligen att kommunen ska säga nej till dessa extra medel från staten och skära i välfärden. Om det nuvarande styret anser att vänstern haft fel budgetteknik är det väl ytterst märkligt att de själva fortsätter att använda densamma, det vill säga flyktingmedel används såväl 2019 och 2020, som ett sätt att finansiera den egna budgeten.

De styrande hävdar att kommunen tidigare sparat för lite, men att de nu ska spara fyra procent i alla nämnder. Det är inte heller sant:

I deras budget för 2020 är nettosparet för hela kommunen bara 1,43 procent. De närmaste tre åren måste man, förutom dessa sparbeting, sänka den totala utgiftsnivån med 40 miljoner. Ovanpå på det skall, enligt kommunallagen, 2019 års förlust återställas inom tre år. Är verkligen det nuvarande styret det bästa för Degerfors, det vill säga rätt konstellation att reda ut denna röra?

Vårt svar är nej och vi är övertygade att en majoritet av invånarna håller med oss.

Vi avser att försöka bringa klarhet i vad som hänt, och försöka om möjligt hitta några rimliga lösningar på denna allvarliga ekonomiska kris. Det blir inte lätt, och det kommer att nalkas tuffa år för Degerfors kommun.

 

Peter Pedersen, Anita Bohlin-Neuman, Kim Bäckström, Jan Ask, Roland Halvarsson och Gertowe Thörnros
Vänsterpartiet Degerfors


Skriv ut   E-post