Dags för en haverikommision?

socchefSocialchef Ted Sandin ut. Och in kommer naturligtvis mångsysslerskan Teresa Zetterblad. Förutom kommundiektör är hon för tillfället även självutnämnd tillförordnad socialchef och näringslivschef.

Den styrande politiska majoriteten i kommunstyrelsen abdikerade under 2019 från ansvaret att utse förvaltningschefer. Därför delegerade de, trots vänsterns protester, uppgiften att anställa och avskeda förvaltningschefer till en allt mer mäktig kommundirektör.

Det här är inte rätt plats att recensera Ted Sandins halvårskorta period som socialchef. Den har troligen en del övrigt att önska. I vilket fall är han en lämplig syndabock för en socialnämnd som under fjolåret drog på sig ett underskott på 25 miljoner kronor - mer än tio procent över budgeten.

Ordföranden i socialnämnden, Johanna Svärd (S), pekas av de flesta ut som nästa kommunstyrelseordförande när Muris Beslagic (S) flyr fältet, Några meriter av att framgångsrikt styra en nämnd får hon i så fall inte med sig. Det ekonomiska tillsynsansvaret har i stort varit obefintligt. Månadsrapporterna har lyst med sin frånvaro och det kommer bli ett grannlaga arbete för revisorerna att rota i kökkenmöddingen.

Svärd har, som högsta politiker i socialnämnden, ett särskilt och avgörande ansvar. Det har hon inte klarat att leva upp till. Men hela nämndens hantering av ekonomin behöver granskas.

Kommundirektören Teresa Zetterblad har i offentliga sammanhang hävdat att socialnämnden, så länge hon var socialchef, gått med plus. Ett fullständigt befängt påstående. Zetterblad var socialchef fram till den 6 maj, då hon tillträdde som kommundirektör. Hon var därefter även tillförordnad socialchef fram till en bit in i juli, då den nu avpolleterade Ted Sandin tillträdde.

Delårsrapporten, som täcker det ekonomiska utfallet det första halvåret, visar på ett minus för socialnämnden med elva miljoner kronor. Det kan inte uppstått helt plötsligt bara under ett par sommarveckor.

Den dag då Zetterblad blev utnämnd till kommundirektör, låg socialnämnden "ett par hundra tusen plus", enligt hennes egen utsaga. Även det en anmärkningsvärd uppgift. Knappt åtta månader senare hade plusresultatet förvandlats till ett gigantiskt minus på 25 miljoner.

Men kritiken kan inte stanna där. Parallellt med att socialnämnden brustit i sitt tillsynsansvar kommer inte kommunstyrelsen, som i sin tur har tillsynsansvar över alla nämnder, undan. Degerforsvänstern har, både i socialnämnd och kommunstyrelse, gång efter annan påpekat allvaret i avsaknaden av regelbundna ekonomiska rapporter.

Vid kommunstyrelsens augustimöte yrkade Peter Pedersen (V) att KS skulle uppmana samtliga nämnder, inklusive sig själva, att vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom beslutade ekonomiska budgetramar. Ett yrkande som antogs av en enhällig kommunstyrelse. Vid den tidpunkten pekade prognosen på ett oroväckande jätteunderskott vid årsskiftet 2019/20. Den siffran var då ett minus på 12,4 miljoner . . .

byline jan askGör nu revisorerna sitt jobb, kommer tids nog ansvarsfrågan att klarna. Men vad var det som hände 2019? Egentligen? Och, framför allt, hur går vi bäst vidare?

För att reda ut situationen kommer det krävas extra ordinära åtgärder. En oberoende, utomstående expert? En parlamentariskt tillsatt haverikommision? Två exempel på åtgärder som varje seriöst engagerad kommunpolitiker i det här läget borde kunna överväga. Att skylla ifrån sig på tidigare styrande eller avpolleterade tjänstemän är i det uppkomna läget återvändsgränder.


Skriv ut   E-post