Hur blir man trovärdig även EFTER valet?

Vem kan man lita på och vem styr?

Det rådde politisk enighet i valrörelsen om att Karlskoga BB skulle vara öppet året runt, dygnet runt. Nu är valet över och här står vi återigen med sommarstängt BB i Karlskoga.

kommentaren loggaRegionstyrelsen tog i januari 2018 beslut om en utvärdering av sommarsamordningen, på Vänsterpartiets initiativ. Orsaken var att politikerna skulle få framlagt konsekvenser, fördelar, nackdelar och hur/vad som kan göras för att hålla båda förlossningsavdelningarna öppna året runt.

I slutet av januari 2019, till vår häpnad, så får politiker i hälso- och sjukvårdsnämnden en kort information av dåvarande hälso- och sjukvårdsdirektören om att han personligen tagit beslut om att sommarstänga Karlskoga BB. Ingen utredning var gjord, ingen information till anställda på BB gick ut innan.

Sen kom så äntligen utredningen, den som skulle ligga till grund för politikernas beslut. Då kommer ännu ett dråpslag – utredningen var inriktad på att stänga Karlskoga BB för gott! Tvärtemot regionstyrelsens beslut om utvärdering för att kunna ha sommaröppet även i Karlskoga. Endast personer som föredrar en BB-avdelning inom regionen, har intervjuats, det vill säga ingen som jobbar på Karlskoga BB.

Vänsterpartiet ifrågasätter hur detta kan tillåtas. Om politikerna beslutar om något, och har ansvar för det, varför görs då inte det som politikerna beslutat om?

På hälso- och sjukvårdsnämndens möte i mars ville jag, som Vänsterpartiets ledamot, att nämnden skulle ändra i delegationsordningen och lyfta det beslutet, ev sommarstängning, till politikerna. Det är en fråga för politiker att besluta om, inte en fråga för tjänstemän. Tyvärr så röstades förslaget ner, inget annat parti ville lyfta bort delegationen.

Vi i Vänsterpartiet anser att det är vår skyldighet som förtroendevalda att se till att uttömma alla möjliga alternativ som finns så vi inte behöver sommarstänga Karlskoga BB. Ska vi vara trovärdiga även efter och mellan valen, så måste vi agera trovärdigt. Majoritetspartierna och övriga oppositionen uppträder inte trovärdigt i BB-frågan.

A M

Skriv ut