Vilket program menar Beslagic (S)?

Kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic (S) hävdar att koalitionen för närvarande arbetar med att "vidareutveckla det program vi gemensamt presenterat efter att vi övertagit ansvaret att styra Degerfors."

Det gör han i en insändare i KK/KT den 29 mars. Vad menar Beslagic?

Varken jag eller någon annan i oppositionen känner till att något sådant program presenterats. I vart fall inte offentligt. Finns det ens? Var och för vilka har det i så fall presenterats?

I samband med att kommunens budget för 2019 antogs kan det inte ha varit. Den budgeten, som koalitionen lyckades krångla igenom, tillkom med ordförandens utslagsröst och med en oppositionspolitiker frånvarande. Som "program" var det till 99,82 procent identiskt med vänsterns budgetförslag.

I en artikel i KK/KT den 15 oktober 2018 meddelar tidningen att "De tar nya tag för Degerfors" i rubriken. Om man, synnerligen välvilligt, tolkar de för tillfället fem koalitionsföreträdarnas uttalanden i artikeln som en programpresentation, får vi veta att de ska "fokusera på våra medarbetare och deras arbetsmiljö."

Någon mer presentation av politik är omöjligt att tolka in i texten. I övrigt handlar artikeln om att allt är väl berett och förberett, att det är dags att börja jobba, kavla upp ärmarna, att det inte finns några hinder, bara möjligheter och hej och hå.

Om detta är programpresentationen instämmer jag med Beslagic om att det finns betydande utvecklingspotentialer.

Beslagics löfte om att utvecklingen av ett uppdaterat program kommer att presenteras och att man därefter kommer arbeta för att förverkliga det, låter i det perspektivet som ett lysande nytänkande från koalitionen.

J A


Skriv ut   E-post