Med anledning av en insändare i lokaltidningen

de tre storaJavisst.

Så här är förstås sanningen:

På tre månader har det nya styret byggt upp fler brandstationer och värmeverk, bara för att visa sin välvilja mot kommunens invånare.

Man har ytterligare utökat Stora Vallas läktarsektion - nu till allsvensk klass, för på den nivån vill ju kommunalrådet A. Trump se DIF.

Nu är inte Musikskolan avgiftsfri längre - nu får eleverna betalt för att gå där!

Cykelbana har att anlagts till Örebro!

Handikappramper för att underlätta badmöjlighet för rörelsehindrade, har givetvis i god tid innan badsäsongen byggts till varenda badplats som är värd namnet.

Det har lagts dubbelt så mycket asfalt, gatorna svämmar numera över av den svarta beläggningen!

Man har fräschat upp fler lekplatser, de ser ut som smärre tivolin, allihopa.

Det har skapats trelärarsystem i alla klasser, allt ska bli bättre!

Det har bytts till dubbelt plåttak på Bruksskolan, så att det håller mandattiden ut...

Stationen har fått dubbla cykel-och gångbanor och enorma blomdekorationer (stationshuset SYNS snart inte), lille Siggekatten har fått en målning av Lars Lerin och Bob Hanson har skrivit en dikt till hans ära.

På Medborgarplatsen planeras nu en hyllningsstaty, föreställande De Tre Stora, men den kommer tyvärr att bli så gigantisk att Coophuset måste rivas.

Hejja er!

S B
(I en insändare i KK/KT berättar signaturen Jonas den 3 april att det nuvarande koalitionsstyret på sina tre första månader vid makten hunnit göra mer än det tidigare vänsterstyret hann med under åtta år.)

Skriv ut   E-post