Upp till bevis i BB-frågan!

kommentaren loggaInnan valet var samtliga ledande regionpolitiker eniga om att vi ska ha två förlossningsavdelningar. Det var ett tydligt vallöfte.

Vi politiker har gett ett uppdrag till våra tjänstepersoner att utvärdera den samordnande förlossningsverksamheten sommaren 2018 och utreda förutsättningar för och konsekvenserna av att bedriva förlossningsverksamhet på två platser i länet under sommartid.

Vi har inte fått se någon utredning. Det är ingen som pratar om vad man gjort för att BB ska vara öppet.

Den skulle varit klar den 8 december då hade vi haft gott om tid. Medarbetare, tjänstemännen och politiker haft möjlighet att resonera om frågan och tagit ansvarsfullt beslut i frågan.

Ändå har förvaltningschefen tagit beslut om sommarstängning utan att vi fått se utredningen.

  • Vi vill gärna se utredningen.
  • Vi vill veta om medarbetarna varit delaktiga i beslutet.
  • Vi vill veta varför man inte kunnat rekrytera en barnläkare till BB i Karlskoga?
  • Vad händer efter sommaren med BB i Karlskoga?

Det är i dagsläget för många frågor som behöver besvaras innan den här frågan kan lämnas till tjänstemännen anser Vänsterpartiet. De har inte gjort det vi efterfrågat.

Jag sitter med i Hälso och sjukvårdsnämnden och har lyft ett ärende den 13 februari där yrkandet är att vi lyfter ur Karlskoga BB från delegationen och själva fattar beslut när vi fått de svar vi vill ha.

Nu är det upp till bevis, vilka partier som håller vad de lovat sina väljare.

A M


Skriv ut   E-post