De skär på Berget och vurmar för mässor

kommentaren loggaSkulle det stärka företagandet i Degerfors om kommunen gick med i BRO - Business Region Orebro? Den som vill betraktas som seriös kan inte ge ett klart svar på det. Det handlar om gissningar.

Däremot finns det mycket ingående statistik som klart visar att Degerfors hittills inte förlorat på att stå utanför:

UC:s årliga sammanställning över antalet konkurser i landet, länsvis och på kommunnivå, visar att näringslivet i Degerfors klarade sig bra under 2018. Antalet konkurser bland företag och juridiska personer låg kvar på samma nivå som 2017. Detta medan konkurserna i Örebro, till exempel, ökade med 64 procent. I Örebro region sammantaget ökade antalet konkurser med hela 47 procent — mest i landet — och långt över riksgenomsnittet på 13 procent. Trots BRO.

I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner, ligger kommunen hyfsat till. På femte plats i länet, strax bakom Örebro. På 117:e plats i landet och även före grannkommunerna Kristinehamn och Storfors. (Inom parentes kan nämnas att vi under senare år gjort en fantastisk uppryckning. 2015 hamnade vi på plats 224 i landet.) Detta trots att kommunen hela tiden stått utanför BRO.

Ekonomifaktas senaste genomgång över antalet företagare i förhållande till hela befolkningen kan inte heller tas som intäkt för ett medlemskap i BRO.

Enligt organisationen Företagarnas rapport om lönsamheten i företagen i kommunerna, den senaste kom i oktober förra året, ligger Degerfors på övre halvan av landets kommuner med plats 133. Bland annat före Örebro. Inte heller det talar för att kommunen har något att tjäna på ett medlemskap i BRO.

Att satsa 100.000 kronor årligen för att man "vurmar för mässor" och att draghjälpen från BRO "nog" är värd mer än insatsen, är en något frivol syn på hur skattepengar ska hanteras. Dessutom när de läggs på en organisation man, av insändaren att döma, anser har fel inriktning.

Noterbart är att samtidigt skär koalitionen bort samma summa, 100.000 kronor, från kulturföreningen Bergets behov i år. Det kommer få konsekvenser för besöksnäringen. Det beslutet visar inte på någon större omtanke om det lokala näringslivet.

J.A.


Skriv ut   E-post