(KD) - en enmansorkester som spelar falskt

Johansson
Demokratin är i fara i Degerfors. När degerforsvänstern anser att även politiken, såväl som alla andra verksamheter i kommunen, måste hålla igen ekonomiskt, möts de av ett kompakt motstånd från oppositionen.
    "Demokrati får kosta", anser oppositionsrådet Muris Beslagic (S) förnumstigt. Som om ingen annan tänkt den tanken före honom.
    Ja. Degerforsaren betalar en bra slant mer än karlskogingen för att upprätthålla den politiska organisationen redan idag.
    Systemet med insynsplatser infördes 2004 av det dåvarande (S)-styret. Det innebär att alla partier som invalts till fullmäktige, oavsett storlek, ska ha en närvaroplats när kommunstyrelsen sammanträder. Och som bekostas av skattemedel. Med arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst.
    kommentaren loggaOm systemet tillför något till demokratin, förutom extra kostnader, torde vara tveksamt. Att systemet, om det avskaffades, skulle döda demokratin är naturligtvis rent nonsens. Massvis med kommuner i Degerfors närhet har inte systemet. Är demokratin i Karlstad död, menar oppositionen?
    Att minska antalet ledamöter i några nämnder är också något som gnager oppositionen. Samtidigt som man inte ens lyckas fylla de platser man har rätt till i brist på kandidater. Då blir brösttonerna patetiska.
    För socialdemokraterna handlar det bara om en sak - att för en gångs skull lyckas få med sig alla, från (MP) till (SD), mot degerforsvänstern.
    Det är billigt, ansvarslöst, och bådar inte gott för Degerfors framtid efter valet i höst. Räknar man med en stor koalition med alla, från (S) till (SD), ska samlas och ta över styret i Degerfors? Lycka till!

Egenintresset styr Johansson (KD)
Men den som är mest bekymrad är (KD):s Jan Johansson. Han är fast i sin självbild. Om insynsplatser för småpartier försvinner i kommunstyrelsen dödas demokratin i Degerfors. Åsikten framför han i en artikel i lokaltidningarna.
    Egenintresset i Johanssons uttalande lyser igenom på ett nästan pinsamt sätt:
    I kommunfullmäktige har (KD) ett mandat av 31. Det mandatet besitter Jan Johansson. 2,9 procent av rösterna i förra valet och med cirka 30 rösters marginal till att inte få någon plats alls. En fullmäktigeplats ger rätten till två ersättare, men idag har (KD) noll. Båda platserna är vakanta. Man har helt enkelt inget folk!
    I socialnämnden har, genom valsamverkan med (C), (KD) en ordinarie plats. På den sitter Jan Johansson.
    I kultur- och utbildningsnämnden har, också genom valsamverkan med (C), (KD) en ersättarplats. På den sitter naturligtvis Jan Johansson.
    I kommunstyrelsen har, genom valsamverkan med (C), även där (KD) en ersättarplats. Som dessutom arvoderas som insynsplats. Denna plats innehas av . . . Jan Johansson (!).
    Och inte lär det bli bättre efter valet i höst. Kristdemokraterna i Degerfors fortsätter vara en enmansorkester - oavsett valresultatet. Kristdemokraterna går till val på en låst lista, det vill säga att det inte är möjligt att skriva till några extra namn.
    Listan innehåller bara två namn. Första namn är, tadaa!, Jan Johansson. Lyckas Johansson behålla sitt mandat i fullmäktige uppstår redan därmed per automatik en vakans, då partiet bara har ytterligare ett namn på listan, men har rätt till två ersättarplatser.
    Det är en politisk misär.

J.A.


Skriv ut   E-post