BB öppet året runt!

kommentaren logga
Kampen om Karlskoga BB har pågått sedan 1980-talet, då avdelningen stängdes under några år. Folkliga protester bidrog till att avdelningen öppnades igen och den har därefter visat en god utvecklingskurva med goda resultat och stor nöjdhetsgrad, bl.a. hos de som valt att föda barn där.

Karlskoga lasarett
Men när avdelningen, som innefattar BB, gynekologisk vård och förlossning, inplacerades i en gemensam länsklinik med motsvarande verksamhet på Universitetssjukhuset i Örebro påbörjades samarbetet med att sommarstänga Karlskoga-avdelningen! Detta sker för tredje året i rad sommaren 2018.
    Ansvariga regionpolitiker hänvisar åter-kommande till en politisk överenskommelse om att länet ska behålla sina tre akutsjukhus och två förlossningsavdelningar. Många, däribland (V) i Degerfors, anser inte att sommarstängningar går i linje med överenskommelsen utan snarare hotar denna.

Politisk vilja i klartext
Sommarstängningarna gör verksamheten mindre attraktiv för flera yrkeskategorier och försvårar möjligheten att behålla och rekrytera nödvändig personal.
    Efter ett hårt politiskt och folkligt tryck har regionledningen beslutat att utreda vad som krävs för att slippa fortsatta sommarstängningar. Det är ett steg i rätt riktning.
    Men den politiska viljan måste uttryckas i klartext: det gäller att ta fram de åtgärder och resurser som krävs för att säkerställa och utveckla en kvalitativ verksamhet nära länets invånare, vilket innebär att Karlskoga BB från och med 2019 ska hållas öppet året runt. Vi accepterar inte taktiska dribblingar, som syftar till att förskjuta frågan till efter höstens val.

En röst på Vänsterpartiet är en röst för att Karlskoga BB ska vara öppet året runt!


Skriv ut   E-post