Kommunen pudlar. Ny politisk situation.

seger
Nej. Finska föreningen blir kvar i sina lokaler vid Letälven. De kraftfulla protesterna mot de styrandes förslag att slänga ut föreningen och göra bostäder av fastigheten är stoppad.

På fredagen fick Finska föreningen i Degerfors glädjebeskedet: Kommunen gör en totalpudel angående kontraktet på gamla brandstationen. Det gamla kontraktet förnyas och gäller tre år i taget och har nio månaders uppsägningstid.

Bakgrunden till omsvängningen från kommunens sida är flera: Dels lyckades Finska föreningen med vänner snabbt skapa en stark opinion i kommunen för saken. Kommunens kallsinniga agerande i ärendet upprörde många.

Dels kom den styrande koalitionens snabba och totala sammanbrott att helt förändra den politiska situationen i kommunen. Glädjebeskedet till Finska föreningen står att finna där.

Söker budgetsamarbete med (V)
Koalitionen mellan (S), (M), (C) och (L) bröt ihop då partierna inte lyckades komma överens om en budget för kommunen för 2021. (S) och (L) söker nu samarbete med degerforsvänster då det gäller kommunens budget för 2021, och tiden brådskar.

(V) är beredda att fortsätta den diskussionen. Flera åtgärder har vidtagits för att göra fortsatta diskussioner möjliga. Däremot har inga beslut i själva budgetfrågan ännu tagits.

Moderaterna, under ledning av det snart avsatta kommunalrådet Anna Nordqvist, försöker samla en ny högerkoalition bestående av (M), (C), (SD) och (KD) till ett nytt alternativ i Degerforspolitiken. Även denna konstellation, eller i vart fall moderaterna, vill ha budgetsamtal med degerforsvänstern.

Ny politisk situation
Även om den tidigare styrande koalitionen med (S), (M), (C), och (L) så sent som i veckan sprack, så tycks det som att det redan utkristalliserar sig tre block i stället för två i degerforspolitiken:

Störst är degerforsvänstern med sina elva mandat i fullmäktige, dels ett mittenblock bestående av (S) och (L) med tillsammans tio mandat i fullmäktige. Om de fyra resterande partierna (M), (C), (SD) och (KD) kan formera ett samlat högerblock skulle detta också tillsammans ha tio mandat i kommunfullmäktige.

I det fallet blir den politiska situationen enkel — två slår den tredje oavsett vad saken gäller. Men om de fyras gäng på högerkanten är bekväma i varandras sällskap återstår att se.

För vänsterns del ligger fokus i nuvarande situation på att kommunen ska ha en acceptabel budget för 2021. Att spekulera kring vad det i förlängningen innebär är ännu för tidigt.

J.A.


Skriv ut   E-post