Sätterman (S) beordrade uppsägningen av Finska föreningen

ff2

Det var kommunstyrelsens ordförande Carina Sätterman (S) som gav tjänstemännen ordern att sparka ut Finska föreningen från gamla brandstationen. Det framgår av det mejl hon på torsdagen förra veckan skickade till kommundirektören.

Beslutet om att kasta ut Finska föreningen från sina lokaler måste ha kommit till i all hast. Ordern om uppsägningen skickade Carina Sätterman till kommundirektören Teresa Zetterblad på torsdagsförmiddagen, den 15 oktober, i ett mejl. Senare samma dag blev Finska föreningens ordförande Mauri Sukuvaara kallad till möte tidigt på måndagen med Degerforsbyggens vd Rickard Erhard.

Erbjuds ingen ny lokal
Där blev föreningen erbjuden ett skambud till nytt kontrakt, med tre månaders uppsägningstid med och bara 14 dagars varsel. Någon likvärdig lokal, eller någon lokal över huvud taget, kan inte Degerforsbyggen erbjuda föreningen.

Finska föreningen kommer nu noga gå igenom vilka alternativ att gå vidare som finns. Vägrar man godta det nya kontraktet kan föreningen vara kvar i sina nuvarande lokaler i ett år till.

På den tiden kan mycket hända. Inte minst politiskt.

När kommunstyrelsens arbetutskott diskuterade frågan måndagen den 19:e hävdade både Sätterman och kommundirektören att uppsägningen redan var klar, vilket alltså visade sig inte stämma.

Kommunstyrelsen ovetande
Inte heller det Sätterman skriver till kommundirektören stämmer.

citat mellanblaBakgrund till uppsägningen är att kommunstyrelsen överväger att avyttra fastigheten.

"Bakgrund till uppsägningen är att kommunstyrelsen överväger att avyttra fastigheten", står det i mejlet. Sanningen är att kommunstyrelsen aldrig diskuterat frågan. Kommunstyrelsen har inte ens blivit informerad om att det var en fråga. I vanlig ordning smyger de styrande partierna med sina planer.

Hela mejlet lyder:

Med hänvisning till arbetet med kommunens budgetunderskott uppdrar KSO till kommundirektören att säga upp hyresavtal med Finska föreningen avseende fastighet Strömsnäs 2:38, Degerfors kommun. Bakgrund till uppsägningen är att kommunstyrelsen överväger att avyttra fastigheten. Finska föreningen ska under försäljningsprocessen erbjudas ett korttidskontrakt som rullar i tremånadersintervaller.

Själva ärendet, där bland annat frågan om försäljningen av gamla brandstation ingick, återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott. Anledningen till detta var att det fanns en rad oklarheter i tjänsteskrivelsen. Återremissen gör att frågan med all säkerhet återkommer på nästa möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Men detta påverkar i sig inte frågan om uppsägningen av Finska föreningens hyreskontrakt.

I ärendet pekas två områden ut som intressanta för en eventuell nybyggnation: Kanada 1:1 och Bruket 1:1. Det enda som inte är bebyggt i första fallet är Kanadaskogen, ängen och lekplatsen. Då det gäller Bruket 1:1 kan det röra sig om fler områden.


Skriv ut   E-post