De styrande vill kasta ut Finska föreningen från gamla brandstationen

brandstation
De styrande vill efter 45 år kasta ut sin hyresgäst Finska föreningen ur gamla brandstationen på Bruket och sälja fastigheten. Det framkom på fredagsefermiddagen då nya handlingar inför kommunstyrelsens arbetsutskotts möte måndag den 19 oktober delgavs ledamöterna.

Meddelandet om att handlingen i ärendet alls fanns fick KSAU-ledamöterna först klockan 13:57 på fredagseftermiddagen — mindre än en arbetsdag innan KSAU-mötet som hålls klockan 13 på måndag. Innan dess visste oppositionen ingenting om vilka ränker de styrande smidde under största möjliga tystnad.

Finska föreningen hade inte fått någon information om vad som var i görningen och togs helt på sängen. Föreningens ordförande Mauri Sukuvaara blev uppringd av Degerforsbyggens vd Rickard Erhard sent på torsdagen och kallades till ett möte med kommunen på måndag klockan 8:30 — det vill säga bara timmarna innan KSAU-mötet. Anledningen till mötet skulle vara "kontraktsfrågor".


Kan själva besluta om försäljning
Men av KSAU-handlingarna framgår klart att de styrande partierna vill slänga ut Finska föreningen och sälja fastigheten. Frågan kommer skickas till serviceförvaltningen, som ska utreda försäljningen. "I uppdraget ingår värdering av fastigheten, förberedelse för offentlig försäljning samt övriga förberedelser", står det i beslutsförslaget.

Då serviceförvaltningen är klar med sitt uppdrag kan KSAU på eget bevåg och utan andra politiska instanser besluta om en försäljning.

Under degerforsvänsterns styre blev Degerfors kommun finskt förvaltningsområde, vilket bland annat innebär ett extra ansvar för kommunens stora finska minoritet. Det nuvarande styrets planer innebär grund för att ifrågasätta om kommunen fortfarande lever upp till kriterierna att ens få vara finskt förvaltningsområde.

Enorm arbetsinsats byggde huset
Finska föreningen har funnits i lokalerna sedan mitten av 70-talet. Mauri Sukuvaara, vänsterpartist och ordförande i föreningen, berättar:

— Gamla brandstationen har Finska föreningen byggt upp från tegelväggar till vad det är idag. I mitten av 70-talet lade Finska föreningen 400.000 kronor av egna pengar till byggnaden. Hälften fick vi låna till.

— Allt arbete gjordes med frivilliga krafter. Det invändiga underhållet gör föreningen fortfarande själv, med egna medel. Utvändigt klipper vi gräset, rensar rännor , håller rent allmänt runt föreningshuset.

Trots allt det arbete och alla de pengar föreningen satsat genom åren betalar man 3.000 kronor i hyra och 45.000 kronor i el per år. De bidrag som kommunen ger till föreningen årligen är 35.000 kronor.

 


Skriv ut   E-post