Många frågetecken kring ny utredning om Folkets hus

fh
De styrande partierna (S), (M), (C) och (L) drev igenom sin vilja — det blir en utredning om Folkets hus framtid. Vänstern ville, tvärt emot, att kommunens uppsägning av avtalet med Fokets husföreningen skulle dras tillbaka.

Kommundirektören Teresa Zetterblad fick vid måndagens kommunstyrelsesammanträde uppdraget att utreda "hur framtidens Folkets hus ska se ut, både avseende vilka funktioner det ska innehålla samt själva faciliteterna."

Beslutet togs efter en längre diskussion med flera ajourneringar. Vänster ville inte ha något utredning och menade, som tidigare, att frågan behandlats fel från början.

Står utan personal 2021
Den främsta kritiken vänstern levererat har gått ut på att avtalet med Folkets husföreningen sades upp innan de styrande ens hade en aning om vad som ska hända med huset. I nuläget står Folkets hus utan personal från årsskiftet, samtidigt som bokningar inför 2021 droppar in.

Därför föreslog degerforsvänstern att kommunen skulle dra tillbaka uppsägningen av avtalet med Folkets husföreningen, som har hand om personalen. Något sådant ville inte de styrande partierna. Förslaget gick till omröstning som slutade med att de styrande vann med 6-5, sedan även (SD) valt att stödja (V):s förslag.

Det blev även omröstning när det gällde om utredningen alls skulle komma till stånd. Den vann de styrande med 7-4. Endast vänstern sade nej.

Ingen medborgardialog om Folket hus
Just nu pågår en form av medborgardialog de styrande dragit igång. Där ges degerforsborna en möjlighet att tycka till om Medborgarplatsen, men bara om själva torget. Samtidigt sägs något helt annat i bakgrunden till den nu beslutade utredningen.

citat mellanblåI investeringsbudgeten för 2020 har 5 miljoner kronor avsatts för Degerfors kommun/centrum utveckling. Med denna budgetpost menas en utveckling av medborgarplatsen, i dagligt tal kallat torget, och området däromkring. Det innefattar därmed även Folkets hus.

Ytterligare en aspekt som försvårar alla planer för framtida förändringar är att länsstyrelsen precis inlett en utredning om att delar av huset eventuellt ska byggnadsminnesmärkas.

PRO-brevet som försvann
Sist, men inte minst: De styrande hade redan i maj bestämda åsikter om det mesta rörande Folkets hus. Dessa redovisade kommunstyrelsens ordförande Carina Sätterman (S) i ett brev till PRO, trots att frågan inte alls behandlats i demokratisk ordning. Detta märkliga förfarande, och det detaljerade innehållet i brevet, ville de styrandes representanter i kommunstyrelsen inte längre kännas vid.

Fortsättning lär alltså följa. Något slutdatum för utredningen är inte satt.

Läs också: 

De styrande tappar greppet i Folkets husfrågan - vill ta det hela från början igen

Mörkläggningen bryts - Så är planerna för Folkets hus

 


Skriv ut   E-post