Kritiken fick de styrande att tvärvända om politikerutbildning

Den hårda kritiken mot förslaget om en dyr politikerutbildning fick de styrande att vika ner sig. Då kommunstyrelsen sammanträdde på måndagen drogs ärendet oväntat tillbaka.

Förslaget var att kommundirektören skulle få i uppdrag att ta fram "en relevant utbildning med hjälp av Sveriges kommuner och regioner, SKR." Utbildningen skulle genomföras under hösten och bekostas av pengar från personalavdelningens budget.

40.000 kronor beräknades utbildningen att kosta.

Då ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott var de styrande partierna pådrivande för att få igenom upplägget. Men då förslaget blev känt väckte detta upprörda känslor hos många.


Får redan partistöd till sådant
Bland annat degerforsvänstern vände sig helt mot förslaget och menade att om de styrande kände behov av mer utbildning, fick man bekosta detta själva. Det partistöd, som årligen delas ut till partierna, är bland annat till för sådana ändamål.

Därför var det upplagt för en ny strid om förslaget när kommunstyrelsen skulle avgöra frågan. Men striden kom av sig, då (S), (M), (C) och (L) tvärvänt. Därmed föll förslaget. Åtminstone för den här gången.

Degerforsaren har skrivit om förslaget tidigare i en ledare. Den kan du läsa här.


Skriv ut   E-post