De styrande tappar greppet i Folkets husfrågan - vill ta det hela från början igen

entrefh
Oklarheterna i vad som ska hända med Folkets hus växer. Det som, enligt kommunstyrelsens ordförande Carina Sätterman (S), var klappat och klart för tre månader föreslås nu ersättas av en utredning.

Turerna kring Folkets hus bli allt mer förvirrande. Den styrande koalitionen, bestående av (S), (C), (L) och (M), tycks själva inte veta vad man vill. Eller är oeniga.

När hela personalen på Folkets hus sades upp i våras togs de flesta folkvalda politiker på sängen. Några hade uppenbarligen nya planer för huset. Planer som inte tålde det demokratiska ljuset utan som smiddes av ett fåtal invigda.

I slutet på maj svarade Carina Sätterman (S) på ett brev från PRO, som så många andra oroades av de styrandes agerande kring Folkets hus. I brevet levererade Sätterman en rad konkreta besked om vad som skulle hända med huset. Trots att frågorna aldrig kommit upp på bordet i någon demokratisk församling.

Så lät det då . . .
Kommunstyrelsens majoritet beslutade godkänna svaret på sitt möte den 1 juni. Degerforsvänstern reserverade sig, då man helt nekats insyn i ärendet och att börjat i fel ände.

I svaret till PRO skriver Sätterman bland annat följande:

  • Kommunen ska ta över driften av lokalerna.
  • Tekniken i huset ska förbättras.
  • Säkerheten i lokalerna ska bli bättre.
  • En renovering av hela huset ska inledas.
  • I övre delen ska fler mötesrum tillskapas.
  • En ny fullmäktigesal med högre säkerhet och teknik för framtiden ska tillkomma.
  • Köket ska bli ett anläggningskök så man kan ha catering vid vissa arrangemang.

Allt detta skulle visserligen ske i etapper men av Sättermans beskrivning verkade allt klappat och klart:

cirkelljusblaI nuläget så väntar vi på ett förslag från arkitekt."

Nu har det gått tre månader. Ingen utanför Sättermans bunker har sett något arkitektförslag. Många frågar sig om det ens existerar.

Helt nya bud
När kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen behandlade frågan om Folkets hus framtid, var det helt nya bud som gällde. Sättermans skrivelse för tre månader sedan var som den aldrig existerat. Helt plötsligt skulle allt börjas om från noll.

Nu föreslogs i stället att kommundirektör Teresa Zetterblad skulle få som uppdrag att "utreda hur framtidens Folkets hus ska se ut samt se över belysningen i centrum".

Utredningen skulle gälla både vilka funktioner huset ska ha och vilka faciliteter det ska innehålla.

cirkelmorkblaEn arbetsgrupp ska tas fram för att säkerställa att så många perspektiv som möjligt tas med redan på planeringsstadiet. Uppdraget innebär både vilka verksamheter som byggnaden ska innefatta och utseendet av, främst tillgängligheten till, lokalerna.

En annan viktig del är belysningsfrågan. Det behövs bättre belysning i centrala Degerfors för att skapa ökad trygghet och trivsel", sägs det vidare.

Utredningen tillsammans med insatserna ska finansieras ur investeringsbudgeten, där fem miljoner är avsatta för ändamålet. Av detta ska en miljon användas för belysningsdelen.

I kommunstyrelsens arbetsutskott motsatte sig vänstern förslaget, då man menar att frågan redan från början skötts för dåligt. De styrande började med att säga upp hela personalen utan att, som det mesta talar för, man haft en susning om vad som skulle ske därnäst.

Kommunstyrelsen tar det slutgiltiga beslutet om en eventuell utredning den 7 september.


Skriv ut   E-post