Kravallerna uteblev . . .

KRAVALLSTAKET3

Det finns ytterst få saker de styrande i Degerfors har att fira. Då gäller det att ta tillvara på det lilla. Även om det bara rör sig om ett namnbyte.

Offentlig tillställning på Medborgarplatsen, högtidstal, mingel, snittar och bubbel. Så firade de styrande att Näringslivsenheten bytte namn till "Tillväxtenheten". Samtidigt fick två tjänstemän nya titlar och kallas från och med nu för "tillväxtstrateger".

Behovet av att hitta något att fira är stort då man betänker att enheten med det nya namnet får färre personella resurser än tidigare. Att kontoret i markplan på Folkets hus, med kanske kommunens bästa läge, flyttas in i ett undanskymt kyffe i kommunhuset gör knappast inte heller att den rätta feststämningen automatiskt infinner sig.

Därför visade det sig att säkerhetsåtgärder som avskärmningar, som skulle hålla nere antalet firande till coronamaximala 50, var i onödigaste laget. Att stänga passagen mellan det ödsliga Coophuset och kommunhuset med kravallstaket gav snarast en komiskt intryck på det i stort sett folktomma torget.

Av tjogtalet firare bestod 80 procent av mer eller mindre utkommenderade tjänstemän, tio procent av politiker och fem procent vardera av föräldrar till talare och annan allmänhet, rapporterar Degerforsarens utsände.


koounchef
Kommunen har nu två tillväxtstrateger. Men trots tillväxtenhetens egen presententation tituleras Teresa Zetterblad, enligt samstämmiga uppgifter, fortfarande för "kommundirektör".


Skriv ut   E-post