Koalitionen ger upp - chockförslaget dras tillbaka

myntstaplarnej
Den styrande koalitionen ger upp. Folket segrade tack vare det massiva motståndet. Förslaget dras tillbaka. Men än är inte faran över — ett nytt förslag kommer i höst.

Samma dag, den 15 juni, som kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde och där en majoritet trumfade igenom att det omstridda förslaget till nytt arvodesreglemente skulle gå vidare till kommunstyrelsen, publicerade Degerforsaren nyheten: Ett förslag till ett helt nytt arvodesreglemente var framtaget, något som fram till dess ingen utanför den innersta kretsen av koalitionspolitiker känt till.

Två dagar senare gick degerforsvänstern ut med en apell som uppmanade andra att göra gemensam sak med vänstern för att fälla förslaget. Det har vi skrivit om här. Uttalandet avlutas med följande ord:


citatDet är bortom all rimlighet att toppolitiker tillåts sko sig på kommuninvånarnas bekostnad, samtidigt som man i snabb takt monterar ner välfärden."


Och reaktionerna har inte uteblivit. Den folkliga ilskan över förslaget gick inte att ta miste på. Inte ens för en i övrigt lomhörd kommunledning.

Försökte hemlighålla handlingarna
Tack vare Degerforsarens publicering, som går att läsa här, fick även lokalpressen kännedom om det planerade arvodessnaskandet. Men chockhöjningen av politikerarvodena skulle allmänheten än idag egentligen haft en aning om. I kommunstyrelseordförande Sättermans (S) drömvärld är handlingarna till kommunstyrelsens arbetsutskott hemliga för alla. Utom för de fem ledamöterna och deras ersättare.

Inte ens idag lämnas handlingarna från detta möte ut. Ett tilltag som nu kommer att granskas av domstol.

Trots Sättermans idoga, men hopplösa, försök att censurera och hemlighålla information, blev förslaget känt. Och så kommer ske även fortsättningsvis. Sättermans tro att man får mer demokrati genom mindre information och minskad öppenhet är det få som delar.

Allmänheten skulle heller inte fått reda på att de sättermanska kunskaperna om jäv var i det närmaste obefintliga. Mer om det här. Eller att Sätterman samtidigt påstod att förslaget först skulle ut på remiss, något som heller inte stämmer.

"Gick lite snett"
Med svansen mellan benen tvingades koalitionsjuntan slutligen under fredagen meddela att de drar tillbaka förslaget. Man anser nu att hela frågan "gick lite snett" och att ett "omtag" ska göras. Hur det "omtaget" kommer se ut finns all anledning att följa noga. Annars är det lätt att det går "lite snett" ytterligare en gång.

Ett tips i all välmening till de styrande:

Sitt inte och fumla med ett nytt förslag på egen hand. Bjud in oppositionen till "omtaget"! Utan bred politisk enighet kommer, som det ser ut idag, ett nytt arvodesreglemente knappast överleva längre än till valet 2022.

J. A.


Skriv ut   E-post