Nej! Jäv är inget mytomspunnet sagodjur

jäv
Har kommunstyrelsens ordförande Carina Sätterman (S) inga som helst kunskaper om kommunallagen? Frågan är rättmätig efter ett antal mycket märkliga uttalanden i dagarna.

     I vilket fall som helst tycks hon vara totalt utan kunskaper om jävsreglerna. Men jäv är inget obegripligt sagodjur. Och varför tar hon inte hjälp av tjänstemän, som i vart fall på pappret, borde veta bättre?

Sätterman tar lätt på vad som står i kommunallagen. Det visade Degerforsaren i artikeln Carina Sätterman (S) ljög för kommunfullmäktige. Men det är inte enda grodan som hoppat ur hennes mun den senaste tiden.

I en artikel i KK/KT den 17 juni försvarar hon att kommunalråden Johanna Svärd (S), Anna Nordqvist (M) och hon själv deltog i kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att skicka frågan att höja de egna lönerna med 20 procent och mer därtill vidare till kommunstyrelsen. Något jäv var det, enligt Sätterman, inte tal om.

– Nej det är allas arvoden och då hamnar ju alla i jäv, alla 31 ledamöter i fullmäktige, förklarade hon.

Solklara jävsregler
Hon har självfallet totalt fel. Även i den här frågan.

Jävsreglerna är solklara på den här punkten och skiljer på individuella och kollektiva ärenden mycket strikt.

citat mellanblaEn ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående... (Kommunallagen, kapitel 5 §47)

Notera särskilt orden "personligen". Det är centralt i sammanhanget. Hur det ska tolkas är alla jurister rörande eniga om:

Enligt Kastbergs bok med kommentarer till nya kommunallagen (samma bok som tjänstemännen på kommunen lutar sig mot) säger han angående §47:

"Att frågan ska beröra ledamoten eller dennes anhörige personligen och inte som kollektiv kan exemplifieras genom den omständigheten att fullmäktige kan besluta om arvoden till samtliga förtroendevalda medan styrelsens ordförande bör bedömas som jävig i ärendet om arvode till uppdraget som ordföranden".

Ordföranden blir jävig
I standardboken om gamla kommunallagen, som gällde fran till 2017, är det SKR:s jurister som skriver kommentarerna, där är det kapitel 5 §20, som gäller. Den lyder exakt som nuvarande §47. Så här skriver juristerna, med Lena Dalman, SKR:s chefsjurist i spetsen, där:

"I uttycket 'personligen rör ledamoten själv' ligger en begänsning till individualiserade ärenden i motsats till ärenden som berör vederbörande som medlem av ett kollektiv...Fullmäktige kan naturligtvis bestämma om arvoden till samtliga förtroendevalda, medan t. ex. kommunstyrelsens ordförande lär bli jävig om fullmäktige ska besluta om just arvodet till honom eller henne."

Men om detta vet tydligen inte Carina Sätterman ett dyft. Trots att frågan aktualiserats i kommunfullmäktige att antal gånger de senaste åren.

Man är till exempel inte jävig som medlem i Coop och samtidigt beslutar om Coops framtid i kommunen på ett fullmäktigemöte. Det är inget ärende som rör ledamoten personligen. Samma sak gäller till exempel en fråga marknadsföringsbidrag till en elitförening. Inte heller det är ett ärende som rör ledamoten personligen, även om denne råkar vara medlem i till exempel Degerfors IF.

Inget remissförfarande
I samma intervju hävdar Sätterman för övrigt att förslaget på rekordhöjda löner för kommunalråden skulle ut på remiss:

"Ja de här är inget som startat än, det ska ut på remiss nu", säger Sätterman till KK/KT.

Inte heller det stämmer. Enligt (V):s representanter i kommunstyrelsens arbetsutskott varken diskuterades eller togs beslut om något remissförfarande.

J. A.

FOTNOT. Hur illustrerar man en artikel som handlar om jäv? Försök själv får du se hur lätt det är;)


Skriv ut   E-post