Hur många fel kan det bli på 2:36,09?

stoppurTvå minuter och 36 sekunder. Så kort tid stod hon i kommunfullmäktiges talarstol när hon skulle svara på en fråga. Hur många fel kan man hinna göra på den tiden? Carina Sätterman (S) har nog rekordet. I vart fall i Degerfors.

Vi har redan berättat historien om hur Carina Sätterman bevisligen stod och ljög inför fullmäktige när hon skulle försvara sitt tilltag att börja censurera handlingar för både politiker, allmänhet och media. För den som missat historien finns den här.

Men det var bara början. Även fortsättningen på hennes tal innehåller en rad konstigheter:


citat brunHandlingarna i ett utskott, undantaget dagordningen och det justerande protokollet, är inte per automatik allmänna handlingar. Yttrande, förslag till ett utskott till den nämnd utskottet hör till blir inte allmänna handlingar förrän nämnden fattat beslut i det aktuella ärendet."


Sätterman gör här ett grovt fel och rör till begreppen. Om yttranden och förslag är allmänna handlingar avgörs inte ett dugg beroende om var de ska behandlas.

Det spelar heller ingen roll om en nämnd eller ett utskott ännu fattat beslut i ärendet eller inte.

Degerforsaren har tidigare sammanställt en lathund för alla intresserade om vad som gäller för allmänna handlingar. Den finns här.

Om nu Sätterman inte tror på Degerforsarens, Svenska journalistförbundets, Utgivareföreningens och SR/SvT:s samstämmiga syn på saken kanske hon kan tro på kommunens alldeles egen utmärkta lilla lathund i samma ämne? Den finns här.

Frågan är om hon ens har läst den? Om så är fallet — har hon förstått vad som står där?


citat brunDet finns ett gammalt JO-avgörande som handlar om just detta."


Det finns många gamla JO-avgöranden om både det ena och andra. Att Sätterman skulle ha koll på dessa är uteslutet. Det har inte ens JO själv.

Var Sätterman har fått just den här uppgiften ifrån går bara att spekulera om. Degerforsaren har dock en mycket stark misstanke om den saken:

Det är ur broschyren från SKR, Sveriges kommuner och regioner, som heter "Reglemente för styrelse och nämnder" en samling tips och råd om vad kommunerna kanske ska ha med i sina reglementen. Det vill säga samma broschyr som Sätterman inför fullmäktige påstod vara kommunallagen! Bara några rader nedanför det av Sätterman på kommunfullmäktige upplästa stycket står något som ser ut så här:

Skärmbild från 2020 06 21 14 44 18

Det handlar egentligen om förvaltningslagens 9:e paragraf och har inget med saken att göra. Men vid en snabb genomläsning och i ett desperat försök att hitta argument för sin sak fladdrar Sättermans blick förbi ordet "JO" och vips förstärker hon sitt tal med att JO tycker som hon. Minsann.

Dock borde berörda på kommunen begrunda innebörden i paragrafen. Men det är en annan historia:

Paragraf 9 förvaltningslagen


citat brunEtt viktigt undantag att komma ihåg att det kan finnas handlingar i underlaget till utskottet, yttrande eller förslag, som är allmänna handlingar. Därför är det, därför att de har blivit det i ett tidigare skede av någon anledning.

Det kan vara handlingar som kommit in från kommuninvånare eller andra externa parter eller om kommunen har skickat till externa parter. De handlingarna kan förstås lämnas ut.

Sammanfattningsvis anser jag att det är rätt att vi nu väljer att arbeta att vi nu å...att vi nu väljer att arbeta på att just respektera den demokrati vi alla säger oss värna om."


Det här uttalandet är så förvirrat att det är näst intill omöjligt att ens med välvilja göra en tolkning.

Dock ett försök:

Förmodligen har Sätterman hört talas om handlingar som kommunicerats mellan myndigheter och därigenom blivit allmänna handlingar. Om myndighet A skickar en sekretesstämplad handling till myndighet B är den inte automatiskt sekretessbelagd på myndighet B. Där måste det tas ett nytt beslut om sekretess, annars är den allmän handling. Ett mycket vanligt förekommande exempel på detta är åklagarens förundersökning av ett brott.  Här är det sekretesstämpel på. Men när åklagaren är färdig och lämnar över målet till tingsrätten blir den vanligen allmän handling.

Om kommunen har skickat egna handlingar till kommuninvånare eller andra så kan de handlingarna lämnas ut, hävdar plötsligt Sätterman. "Förstås", inflikar hon?!? Varför just detta skulle vara en allmänkunskap som de flesta underförstått besitter är en gåta.

Det är tvärt om. Här har hon plötsligt fel åt andra hållet och är alldeles för frikostig med vad som är allmänna handlingar. En stor del av kommunens utgående post innehåller personuppgifter och är inte allmänna handlingar. Inte heller post rörande offerter eller annan affärspost till "externa parter", som om den skulle bli offentlig, kunde skada kommunen om den kom i fel händer.

Historien slutar inte här heller. Vi kommer publicera ytterligare avslöjande material om Sättermans uttalanden den senaste tiden.

J. A.


Skriv ut   E-post