(V) manar: Hjälp till att stoppa chocklönehöjningen!

myntstaplarnej
Ett provocerande och förkastligt förslag som väcker folkligt vrede och spär på politikerföraktet. Antaget av jäviga politiker. Degerforsvänsterns dom över förslaget att chockhöja arvodet för fyra toppolitiker är hård. Nu vädjar partiet om hjälp från andra partier att fälla förslaget när det kommer upp i kommunfullmäktige i höst.

Uttalandet lyder i sin helhet:


citat mellanblaVänsterpartiet i Degerfors fördömer den styrande koalitionens förslag till rekordhöjningar av kommunalrådens löner.

De styrande partierna, (S), (M), (C), och (L) uppträder, genom att ens diskutera lönehöjningar, provocerande och förkastligt. Förslaget har mycket snabbt väckt en stark folklig vrede och, med all tydlighet, spätt på politikerföraktet.

Förra året gick kommunen med en historisk förlust. I år försöker man, allt mer desperat, att rätta till nya underskott genom att brandskatta kommunala bolag, avskeda personal, lägga ner verksamhet och höja avgifter.

Att i det läget belöna fyra toppolitiker med 20-procentiga löneökningar och mer än det är motbjudande. Snarare borde dessa arvoden frysas eller rent av sänkas. Genom den förslagna uppräkningen skulle kommunen dra på sig extra kostnader på över 600.000 kronor. Årligen.

Siffrorna framkommer av innehållet i ett förslag till nytt arvodesreglemente, som är tänkt att ersätta det gamla från 2018.

Det var (V) som begärde en översyn av reglementet angående några smärre detaljer. I stället passade de styrande på tillfället att göra om hela systemet för arvoden.

Då frågan behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott, beslutade de tre styrandes representanter, Carina Sätterman (S), Johanna Svärd (S) och Anna Nordqvist (M), att godkänna det nya reglementet och skicka det vidare för behandling. Noteras bör att samtliga dessa tre var jäviga i frågan och skulle därför inte ens ha deltagit i beslutet.

Degerforsvänstern uppmanar därför övriga oppositionspartier, att tillsammans med oss, fälla förslaget då det kommer till fullmäktige i höst för slutligt beslut.

Det är bortom all rimlighet att toppolitiker tillåts sko sig på kommunivånarnas bekostnad samtidigt som man i snabb takt monterar ner välfärden.

Vänsterpartiet i Degerfors
2020-06-17


 Mer om löneförslaget kan du läsa här!


Skriv ut   E-post