Toppolitiker belönas med rekordhöjda arvoden

myntstaplar
Budgetprocesser faller ihop. Kommunens ekonomi i fritt fall. Verksamheter försvinner eller minskas drastiskt. Anställda sparkas. I det läget tycker den styrande koalitionen (S), (M), (C) och (L) att kommunalråden ska få en rejäl löneökning. Höjningar på mellan 19 och 27 procent föreslås!

När kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde måndagen den 15 juni behandlades ett förslag till nytt arvodesreglemente.

Enligt det nuvarande reglementet fastställs kommunalrådens löneökningar varje år utifrån medeltalet av alla kommunmedarbetares lönehöjningar. Men enligt det nya förslaget till arvodesreglemente, ska kommunalrådens löner i stället knytas till inkomstbasbeloppet, IBB. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen på nationell nivå. 1 IBB är 2020 66.800 kronor. Förslaget är att ett heltidsarbetande kommunalråd (1,0 sysselsättningsgrad) motsvarar 1 inkomstbasbelopp.

Vi har fyra kommunalråd i kommunen. Ingen har en heltidstjänst.

  • Kommunstyrelsens ordförande, Carina Sätterman (S), har 0,8 i sysselsättningsgrad. Hennes lön, om förslaget går igenom, blir 53.440 kronor. Det är en ökning på mellan 8.000 och 9.000 kronor i månaden, eller cirka 19 procent.
  • Socialnämndens ordförande, Johanna Svärd (S), har 0,65 sysselsättningsgrad. På det skulle hon, enligt förslaget, få ut 43.420 kronor. En löneförhöjning med cirka 7.000 kronor eller omkring 19 procent.
  • Kultur- och utbildningsnämndens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande är Anna Nordqvist (M). För henne gäller samma villkor som för Svärd. 43.420 kronor i ny månadslön. En löneförhöjning med cirka 7.000 kronor eller omkring 19 procent.
  • Allra mest, skulle degerforsvänsterns oppositionsråd, Kim Bäckström (V), få enligt det nya förslaget. Cirka 12.000 kronor mer i månaden. Ny månadslön 53.440 kronor på sin 0,8-tjänst. En lönehöjning på 27 procent.

Bäckström: Bisarrt förslag
Men Kim Bäckström är allt annat än glad över förslaget. Tvärt om fördömer han förslaget i hårda ordalag:

— I det ekonomiska läge kommunen befinner sig är förslaget bisarrt. Man skruvar upp löneläget för de högsta politikerna, samtidigt som man skickar hem folk från till exempel hemtjänsten. Det är inte seriöst, jag finner knappt ord för det.

— Politikerlönerna ska inte öka. De borde frysas eller till och med sänkas med tanke på situationen, säger Kim.

Politikerlöner viktigare än fika till funktionshindrade
På sitt möte i slutet av maj beslutade socialnämnden att deltagarna i daglig verksamhet, alla med någon form av funktionshinder, från halvårsskiftet skulle få betala för kaffet. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår i verksamheten som en gemensam aktivitet och deltagarna betalar i dagsläget ingen avgift för fika. På den besparingen räknar kommunen att minska kostnaderna med 36.000 kronor per år. Besparingen är betydligt mindre än de ökade arvodena till toppolitikerna. Varje månad. Men det är i och med förslaget klart och tydligt vilka prioriteringar den styrande koalitionen gör.

Nu är det inte bara toppolitikernas arvoden som skulle öka i och med förslaget. Alla politiska funktioner skulle få påökt, men för det mesta rör sig dessa belopp om någon hundralapp.

I kommunstyrelsens arbetsutskott blev röstsiffrorna 3-2 för förslaget till nytt arvodesreglemente. Vänsterns två representanter, Anita Bohlin Neuman och Peter Pedersen röstade naturligtvis emot förslaget. De tre som rösta för förslaget var förmodligen jäviga och borde ersatts på punkten. Dessa tre var Carina Sätterman (S), Johanna Svärd (S) och Anna Nordqvist (M).

Inte första gången
Det här är inte första gången de styrande partierna i Degerfors utmärker sig med att vara generösa med skattebetalarnas pengar då det gäller topplöner. I februari avslöjade Degerforsaren att dåvarande kommunstyrelseordföranden Muris Beslagic (S) myglat bakom ryggen på kommunstyrelsen och mot all policy och ett skriftligt anställningsavtal slutit ett hemligt och muntligt avtal med kommundirektören Teresa Zetterblad om en löneökning på 10.000 kronor mer i månadslön. Det gav en löneökning på 13,3 procent. Den för makten besvärande historien kan du läsa här!

Den procentsiffran slås här med råge. Men den här gången sker allt inför öppen ridå och med demokratisk insyn.

Degerforsvänstern kommer göra vad den kan för att stoppa det provocerande förslaget. Och frågan är långt ifrån avgjord ännu. Först ska den ett varv i kommunstyrelsen, varefter kommunfullmäktige ska säga sista ordet. Då det gäller reglementen är det bara kommunfullmäktige som kan ta beslut. Där har de styrande ingen egen majoritet.

J.A.


Skriv ut   E-post