Nämnd tog sparförslag utan ha rätt befogenhet

trygghetSparförslaget skulle hjälpa till att förbättra nämndens usla budgetsiffror. Det klubbades igenom av politikerna. Det var egentligen bara ett fel — frågan låg inte på deras bord. Beslutet behövde tas någon helt annan stans.

Nej. Beslutet att avgiftsbelägga tjänsten Trygg hemgång, som socialnämnden tog på sitt sammanträde i slutet av maj, kommer inte att stå sig. Anledningen är att socialnämnden inte har befogenhet att besluta i liknande taxe- och avgiftsfrågor. Det måste kommunfullmäktige göra.

Beslutet i socialnämnden var att avgiften skulle införas från halvårsskiftet, men de fakturor som går ut, om kommunen inte hinner behandla frågan på rätt sätt, blir ogiltiga. Därmed förorsakar handläggningen av beslutet både merarbete och penningförluster.

Trygg hemgång var en reform som degerforsvänstern införde och är en slags "prövapå-period" på fyra veckor för personer som skrivs ut från sjukhus och ska vårdas i hemmet. Den enskilde får stöd och träning i hemmet med individuellt anpassad omvårdnad, rehabilitering och service utifrån behov. Helt gratis.

En rad arbetsfunktioner deltar i Trygg hemgång, där personen kan få hjälp med till exempel städning, tvätt inköp, måltider, trygghetslarm, hjälpmedel och mycket annat.

Kan slå hårt mot den enskilde
Socialnämnden har enorma krav på sig om de ska kunna lyckas ta itu med sina usla ekonomiska resultat och behöver vända på varje sten. Därför beslutade man att avgiftsbelägga Trygg hemgång från dag 1. Den enskilde, som det tidigare var gratis för, skulle därför kunna få betala upp till 2.125 kronor, beroende på ekonomisk ställning. Det beloppet är maxtaxan. Hur mycket kommunen skulle kunna spara in på avgiftsbeläggningen är oklart.

Men enligt lagen anses taxor- och avgifter vara av principiell betydelse och ska därför beslutas av kommunfullmäktige. En nämnd kan själv besluta om prissättning av vissa mindre tjänster, till exempel kostnaden för kaffe och bulla på någon inrättning. Men frågor av den hår digniteten får alltså inte avgöras på nämndnivå.

J.A.


Skriv ut   E-post