Rädda styrande vill motverka insyn

tystnaden

När de styrande misslyckas med sin politik. När osäkerhetet ständigt gör sig påmind och verkligheten inte stämmer med kartan, då är första åtgärden att få kontroll över informationen. Att styra vem som får reda på vad och när. Det är universellt. Det sker överallt i världen. Även i Degerfors.

Koalitionens vision om Degerfors som "en trygg och modig" kommun, är inget som gäller själva styret. Den hårda kritik vanstyret utsatts för under hela sin tid vid makten har gjort att kommunledningen agerar tvärt om. Osäkert och feghet hari stället  blivit deras adelsmärke. Den bunkermentalitet som utvecklats får allt vidare konsekvenser.

Det senaste är att försöka stoppa flödet av information. En rad mörkläggningsåtgärder har vidtagits.

Ett exempel:

De flesta av kommunens nämnder har ett arbetsutskott. I dessa bereds ärenden, som senare nämnden ska ta beslut om. I stort sett tar utskotten inga egna beslut. De "bara" föreslår. Nu har regimen bestämt att handlingarna till dessa möten inte längre ska läggas ut på kommunens hemsida. Det medför att intresserade medborgare och press får svårare att sätta sig in i vad som sker.

Viktiga AU-möten
Vad har det för betydelse? Det är ju bara ett förberedande möte som inte fattar några beslut, invänder kanske någon. Faktum är att det har mycket stor betydelse. När ett arbetsutskott väl formulerar ett förslag till beslut är det sällan som detta ändras i nämnden eller av kommunfullmäktige, om det till slut hamnar där.

Kritiken mot beslutet går ut på att

  • Vi går mot mindre öppenhet och transparens än tidigare.
  • Kommuninvånarnas insyn minskar.
  • Kommuninvånarnas möjlighet att aktivt delta i diskussioner om kommunala spörsmål på ett tidigt stadium minskar.
  • Möjligheten för kommuninvånarna till påverkan i den politiska beslutsprocessen minskar.
  • Medias bevakning av vad som sker i kommunen försvåras.

Kort sagt - vi går mot mindre demokrati.

Jättebra med mindre insyn
Påståendet att vi går mot mindre demokrati förnekas maturligtvis av kommunstyrelsens ordförande Carina Sätterman (S). Tvärt om, menar hon att åtgärden snarare stärker demokratin?! I ett skriftligt försvar för det maktfullkomliga tilltaget är den exakta lydelsen:

citatVi går inte mot mindre demokrati, tar inte bort utskottet, ledamöterna får sina handlingar i ”paddan” Assistenten. Vi politiker är folkvalda och ska arbeta fram bra beslut i utskottet sedan ska det tas beslut kommunstyrelsen som det kommer att finnas protokoll på hemsidan."

Sätterman hävdar vidare:

citatAtt utskottshandlingar nu tas bort av mig från hemsidan på internet är för att vi politiker ska få bra underlag/handlingar och att våra tjänstemän ska få en bättre arbetsmiljö."

På vilket vis de folkvalda skulle få sämre underlag för sina beslut genom att handlingarna publicerades och tjänstemännen sämre arbetsmiljö leder hon inte i bevis. Om detta vore sant borde givetvis all icke lagbunden publicering stoppas omgående.

Rena virrvarret
Och kanske är vi på väg dit. På måndagen den 25 maj, i samband med ett ekonomimöte med kommunstyrelsens arbetsutskott , lät Sätterman (S) meddela att endast färdiga protokoll skulle läggas ut på kommunens hemsida. Allmänheten skulle alltså inte få ta del i någonting innan alla beslut var fattade och protokollen justerade. Med tanke på de förvirrade resonemang de styrande för i övrigt, reserverar sig dock Degerforsaren mot den tolkningen. Dessutom ändras besluten angående vilken öppenhet som ska gälla dag för dag. Ibland flera gånger per dag.

Trots att kommunen i många år lagt ut utskottshandlingar på nätet anser Sätterman av någon anledning att detta inte varit en policy. Hon hävdar också att det är hon, i egenskap av kommunstyrelseordförande, själv kan bestämma att ta bort vissa handlingar.

Vi har sökt i delegationsordningen utan att hitta belägg för Sättermans påstående. En kommunstyrelseordförande skulle kunna gå in och göra det om ärendet var brådskande, men något sådant går knappast att hävda i det här fallet.

J.A.

FOTNOT. I nästa artikel granskar vi hur de styrandes mörkläggningar även slår direkt mot de folkvalda och försvårar deras arbete.
Vill du läsa handlingar som inte längre publiceras på kommunens hemsida? De allra flesta är offentliga handlingar och måste lämnas ut av kommunkansliet. Du kan vara anonym och du behöver inte berätta syftet med att du vill läsa handlingarna. En liten hjälpreda har du här!


Skriv ut   E-post