Sista chansen för restaurangen på Västergården?

restaueang
ÄLDREVÅRD.
Framtiden för socialdemokraternas paradfråga i valrörelsen 2018 - öppnandet av matsalen på Västergården - blir allt osäkrare. Intresset från pensionärerna har varit för svalt.

Just nu är restaurangen, som öppnades i december förra året, stängd. Men det beror på risken för coronavirus. Samtidigt hålls restaurangfrågan under uppsikt av socialnämnden. På sitt senaste möte ville nämndens arbetsutskott ge restaurangen ytterligare tre månader före en ny utvärdering.

Åtgärder behöver sättas in för att höja antalet besökare, konstateras i en tjänsteskrivelse. Och hittills har inte seniorrestaurangen varit en kioskvältare:

Från öppnandet fram till och med den 15 januari hade matsalen varit öppen 27 dagar. Totalt hade matsalen 187 betalande matgäster under perioden.

I statistiken sticker två dagar ut. Dels öppningsdagen, då det kom 18 personer, dels luciafirandet, som drog hela 69 personer.

Svaga besökssiffror
På de övriga, normala, öppetdagarna besöktes matsalen i genomsnitt av fyra betalande matgäster per dag.

Resten av januari blev inte bättre. Månadssnittet blev 3,4 matgäster per dag. Under februari redovisas dock i snitt 7,8 besökare dagligen. Utan förklaring till ökningen.

"För att få en budget i balans avseende Västergårdens seniorrestaurang behöver det vara 20 gäster per dag," sägs det i tjänsteskrivelsen. (Hur man kommit fram till just den siffran är oklart. Vilken restaurang klarar sig på 20 lunchgäster?)

Marknadsföringsåtgärder kan vända trenden?
Nu kommer förvaltningen att försöka marknadsföra restaurangen genom en broshyr som ska distribueras till bland andra de boende på Västergården, PRO, biblioteket och genom att hemtjänstpersonal tar med sig broshyren till enskilda. Broshyren kommer förnyas var fjärde vecka med nya matsedlar.

sosseaffischUnder valrörelsen 2018 lanserades matsalen som ett vallöfte av socialdemokraterna. Partiet ansåg att matservering på Västergården var kommunvalets absolut viktigaste frågan. Det var det blivande kommunalrådet och socialnämndsordföranden Johanna Svärd (S), som drev på hårdast i frågan.

Degerforsvänstern hade stora tveksamheter kring projektets utformning. I valrörelsen föreslog partiet andra infallsvinklar på verksamheten än en restaurang. I Västergårdens gemensamhetslokaler ville partiet skapa en mötesplats för aktiviteter med temadagar med varierande innehåll. Till exempel träning och rörelse, fotbolls-, pizza-, kulturkvällar med mera.


Skriv ut   E-post