Så här ser de styrandes förslag till ny budget ut

sbudget 2020BUDGET 2020. Ett blankt ark. Det är vad den styrande koalitionen presterat hittills. På måndag samlas fullmäktige för ett extra krismöte. Där ska beslutas om en ny budget för resten av 2020. Den gamla budgeten, som antogs i november 2019, har totalhavererat. Men (S), (M), (C) och (L)-koalitionen är handlingsförlamad och har inte, trots tidsaspekten, med en stavelse redovisat vad man vill göra åt situationen.

Bakgrunden är det enorma och till stora delar oväntat usla resultatet för 2019, som inte var känt när fullmäktige fastställde budgeten för 2020 på sitt möte i november. Dessa siffror blev kända först i början av februari i år.
Sedan dess har de negativa siffrorna fortsatt att skena. Enligt de senaste siffrorna tyder årets resultat, bara för socialnämnden, på ett minus på 46 miljoner kronor.

Styrande utan egna förslag
I veckan har kommunstyrelsens arbetsutskott haft två extra möten för att försöka komma fram till ett förslag till förändrad budget att lägga fram på kommunfullmäktige den 23:e mars. Mötena blev även till sin form ifrågasatta: De styrande beslutade, tvärs emot reglementet, att arbetsutskottets ersättare inte hade närvarorätt. Däremot hade företrädare för partier som är för små för att ha egna representanter i arbetsutskottet, bjudits in.

På mötena presenterade den styrande koalitionen inte en enda egen punkt om vad man tänkte göra åt situationen. I stället lät man tjänstemännen presentera en lång lista åtgärder som eventuellt skulle kunna vidtas.
Dessa tjänstemannaförslag, som bland annat skulle innebära kraftiga kapningar av framför allt socialförvaltningens personal och verksamheter, var det enda som torgfördes.

(V) har eget budgetförslag klart
Vad de styrande tänker sig göra åt situationen är alltså än så länge höljt i dunkel. På måndag klockan 17:30, en timme före kommunfullmäktige, måste man dock enligt lag visa korten. Då sammanträder kommunstyrelsen en sista gång före fullmäktige, som startare en timme senare. Då måste de styrandes förslag till förändrad budget beredas.

Degerforsvänstern är väl förberedd för situationen. I ett 34-sidigt budgetförslag ger man sin syn på vad som behöver göras. Och det är en besk medicin som behövs för att reda ut det kaos den styrande koalitionen satt kommunen i. Bland annat föreslår man en skattehöjning på 50 öre 2021 och att bygget av den nya idrottshallen skjuts upp.

Mer information kommer.


Skriv ut   E-post