SKYLL INTE PÅ VÄNSTERN!

ingapengarEKONOMI. Då det preliminära resultatet för Degerfors kommun för 2019 blev klart, sände det chockvågor till de styrande politikerna och de högsta tjänstemännen. Ett minusresultat på 41,2 miljoner kronor. Den snabba och spontana reaktionen från den styrande koalitionen blev bland annat att försöka med skuldspridning och bortförklaringar. Det tidigare vänsterstyret pekades ut som en bov i dramat.

Men inget kan vara mer felaktigt, hävdar de fyra vänsterpartisterna i kommunstyrelsen, som i en debattartikel uppmanar de styrande partierna att ta ansvar för Degerfors.

Här följer debattartikeln i sin helhet.


citatI en artikel i KK/KT den 5 februari med den braskande rubriken ”Går kraftigt back”, rörande Degerfors kommuns ekonomiska underskott för räkenskapsåret 2019, försöker den nuvarande kommunledningen (S), (M), (C) och (L) att förklara hur det enorma minuset på 41,2 miljoner kronor har uppstått.

De lyckas inget vidare.

Likt en skara dagisbarn som gjort något rackartyg skyller de ifrån sig och försöker lägga skulden på någon annan – i det här fallet på Vänsterpartiet. Johanna Svärd, kommunalråd (S) och ordförande i socialnämnden, som har det största underskottet, upprepar sömngångaraktigt att den tidigare kommunledningen (V) ”har dolt underskott med statsbidrag”. Frågan är vad Svärd syftar på. Vilka statsbidrag gäller det? Och var skulle (v)i så fall ha dolt det?

Anna Nordqvist kommunalråd (M), är inne på samma linje, ”den tidigare ledningen har sparat långt ifrån tillräckligt”. Nordqvist har fel, faktum är att under (V):s åtta år vid styret lade vi samtliga år ut sparbeting för att hålla koll på ekonomi och budget, medan den dåvarande oppositionen föreslog utökningar på de flesta områden.

Lämnar ett sjunkande skepp
Det avgående kommunalrådet (S) och kommunstyrelsens ordförande, Muris Beslagic deklarerar att nu behövs det ”ett ansvarstagande och en handlingsåtgärdsplan”. Han som i budgetdebatten för en och halv månad sedan förklarade Degerfors kommun skulle bli ”Bästa Degerfors . . . såväl lokalt, regionalt och nationellt som internationellt”. Nu lämnar han det sjunkande skeppet, kanske har han insett att den politiska styrningen av kommunen varit bristfällig på gränsen till obefintlig.

När treklövern i den nuvarande ledningen försöker lägga ansvaret på den uppkomna situationen vad gäller det ekonomiska underskottet i kommunen på den tidigare kommunledningen (V) är det inte bara enfaldigt och dumt, det tyder på en förödande handlingsförlamning. Istället för att erkänna att man inte haft koll på ekonomiska realiteter under det dryga år man suttit vid makten kastar man anklagelser bakåt i tiden. Det håller inte.

Erfarenheten gick förlorad
Nuvarande ekonomiska läge är till stor del självförvållat av den nuvarande Allian(S)en. Det är inte helt lätt att vara ny på jobbet som de flesta känner till. Det borde kanske nuvarande kommunledning insett. I stället öppnade man med att brutalt sparka dåvarande kommunchefen Max Tolf , en mycket kompetent ekonom och ledare, som tvingades gå på dagen, vilket dessutom innebar 1,8 miljon kronor i extrakostnader för kommunen.

Efter detta har alla chefer utom en sparkats eller slutat. Många års erfarenhet och kompetens har därmed gått förlorad och det har med största sannolikhet bidragit till nuvarande situation. Dessutom har SKR (Sveriges kommuner och regioner) vid upprepade tillfällen varnat för det krisartade ekonomiska läge som en majoritet av Sveriges kommuner kommer att befinna sig från 2020 och framåt. Det kan väl knappast ha undgått vare sig Svärd, Nordqvist eller Beslagic.

Faktum kvarstår: under (V)styret i Degerfors kommun 2011 – 2018 gick kommunen med plusresultat alla år utom ett, vilket kan studeras i följande tabell:

  • 2011         537.000 kr
  • 2012      6.214.000 kr
  • 2013      9.160.000 kr
  • 2014     -1.311.000 kr
  • 2015        759.000 kr
  • 2016     5.569.000 kr
  • 2017         30.000 kr
  • 2018     3.021.000 kr

Som man säger i fotbollssammanhang, ”Tabellen ljuger aldrig.”

Vänsterpartiet Degerfors
Kim Bäckström , Peter Pedersen, Anita Bohlin–Neuman, Jan AskSkriv ut   E-post