BB-kämparna i Sollefteå stöder Karlskoga

skylt
KARLSKOGA BB.
De kämpande sollefteåborna, som sedan ett par års tid ockuperat det nedlagda BB i Sollefteå, ger kampen för Karlskoga BB sitt fulla stöd. Ett stöduttalande har antagits.

Uttalandet lyder i sin helhet:


citatStöduttalande för BB i Karlskoga

Föreningarna Sollefteå Framtidens Akutsjukhus ( SFA ) , Ockupationen på Sollefteå sjukhus och Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus ( ÖFA ) vill framföra sitt stöd och solidaritet för
förlossningsverksamheten vid Karlskoga sjukhus.Vi ser med en stark obehagskänsla hur förlossningsverksamheten behandlas styvmoderligt av verksamhetschefen för BB / förlossning / kvinnosjukvård i Region Örebro.

Att de ansvariga politikerna i regionen - abdikerar från sitt ansvar för medborgarnas väl och ve - är ytterligare ett exempel på en allvarlig trend i samhället där ansvariga regionpolitiker
till synes medvetet avsvär sig sitt ansvar för viktig sjukvård i en region. Detta genom att inte ta ställning till en oerhört viktig utbudsförändring i regionens sjukvårdsutbud utan
istället skjuter över ansvaret på tjänstemän vilka varken har eller kan ta ansvar för helheten i regionens totala verksamhet .

De kan ej heller ta hänsyn till hur enskilda verksamhetsbeslut påverkar samhällets möjligheter till en sammantagen positiv utveckling .

Ytterligare en negativ aspekt är att ovan beskrivna förfarande fråntar revisorerna möjlighet att utkräva ansvar av berörda politiker eftersom detta omöjliggjort en nödvändig ansvarsprövning
då tjänstemän aldrig enligt kommunallagen är underkastade revisionell prövning.

I sakfrågan påminner förfaringssättet i Region Örebro i väldigt hög grad det som förevarit i Region Västernorrland . Där har inte enbart Bb i Sollefteå lagts ned utan även övriga delar
av kvinnosjukvården i Sollefteå samt merparten av all akutsjukvård , akut kirurgi , akut ortopedi och akuta gynekologiska operationer samt ytterligare ett tiotal verksamheter vid Sollefteå
sjukhus , helt eller delvis.Detta förklarar det enorma engagemang som berörda medborgare visat i Sollefteå men även i övriga länet mot stympningen av oerhört viktiga basala funktioner
vid Sollefteå sjukhus.

Från nedanstående föreningar önskar vi lycka till och rekommenderar att ni organiserar er och alla berörda medborgare för att erbjuda erforderligt motstånd mot regionens dåligt genomtänkta
och ur demokratisk synvinkel diskutabla nedskärningar.

Sollefteå Framtidens Akutsjukhus
BB- Ockupationen
Nils-Gunnar Molin Lennart Häggkvist

Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus
Lena Sundin


 


Skriv ut   E-post