BB-frågan åter upp i regionens fullmäktige

valaffisch bb
KARLSKOGA BB.
När regionfullmäktige sammanträder tisdag den 18 juni kommer frågan om Karlskoga BB åter upp. Detta sedan (V):s oppositionsråd Jihad Menhem interpellerat i ärendet och ställer en rad frågon till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn.

Här följer innehållet i sin helhet:


citatInterpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn
angående stängning av förlossningsverksamheten i Karlskoga


Förlossningen i Karlskoga har alltid haft ett gott rykte och är en välfungerande verksamhet med fantastisk personal. En verksamhet som många av oss upplever att både personalen på lasarettet och invånarna i västra länsdelen är mycket stolta över.

Den 29 maj fick vi till vår förvåning läsa och höra om att region Örebro län har tagit beslut om att permanent stänga förlossningsverksamheten i Karlskoga från och med 15 juni. Motivet är brister i patientsäkerhet för akut sjuka nyfödda barn.

Majoritetspartierna i regionen frånsade sig ansvaret för beslutet och hänvisade till verksamhetsledningen och att politikerna inte var inblandade i beslutet. Men i frågor av stor politisk dignitet är det politikernas ansvar att ta beslut, inte ”gömma” sig bakom tjänstepersoner!

I regionfullmäktige i februari så behandlades Vänsterpartiets interpellation om förlossning i Karlskoga med en lång debatt. Då lovade majoritetsföreträdare, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, att förlossningen i Karlskoga ska vara kvar och att BB kommer att öppnas igen efter sommarstängningen. Men nu lägger man ner förlossningen och detta utan en politisk förankring eller diskussion i regionfullmäktige.

Även om verksamhetsledningen har en delegation på att fatta många beslut, så borde man ha förstått hur viktig en sådan här fråga är ur ett politiskt- och befolkningsperspektiv.

Mina frågor till regionstyrelsens ordförande:

Varför ska något som fungerar bra i Region Örebro län stängas?

Patientsäkerheten måste säkerställas, men hur patientsäkert är det egentligen om barnet föds
i en bil?

Har inte kvinnor som bor i västra länsdelen rätt till en trygg förlossning?

En verksamhetschef har befogenhet att tillfälligt stänga en avdelning. Men varför har man
beslutat att permanent stänga BB utan en politisk förankring?

Är det inte dags att se över regionens delegationsordning och låta politiken styra?

Alla partier i regionfullmäktige är överens om två förlossningskliniker. När kommer
förlossningen i Karlskoga att återöppnas, och vad kommer majoriteten att göra för verkställa
detta?

För Vänsterpartiet i Region Örebro län
Jihad Menhem (V) oppositionsråd


 


Skriv ut   E-post